Упражнение: Католическата църква - част 1


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 8. клас „Католическата църква - част 1“ ще проверите знанията си за развитието на Римокатолическата църква след Великата схизма от 1054 година. А знаете ли какво е най-характерно за развитието на католицизма по време на папа Инокентий III? Каква е съдбата на албигойците и защо се организира кръстоносен поход срещу тях? С този тест ще проверите, знаете ли какви са решенията на Латеранския събор. Каква била целта на Светата инквизиция? Какво внушавала готическата архитектура? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какъв е архитектурният стил, показан на изображението? 
5т. 2. Кое позволява на Римската църква да се откъсне от влиянието на Византия?
5т. 3. Кой папа пръв се обявява за Христовия наместник на Земята?
5т. 4. Кое твърдение не е резултат от Албигойските походи, организирани от Инокентий III?
5т. 5. Запишете понятието, което отговаря на текста:
  • Периодът на управление на папата от избора му до неговата смърт или абдикация.
6т. 6. Отговорете с да или не:
  • Папа Инокентий III се разгневил на английския крал Джон Безземни, че не му изплаща личния данък и одобрил "Великата харта на свободите" .
6т. 7. Кои са петте основни поместни църкви до 1054 година?
6т. 8. Отговорете вярно или грешно:
  • Папа Инокентий III е инициатор на Четвъртия кръстоносен поход, присвоил си титлата понтифекс и постоянно се месел във вътрешната политика на западните владетели.
6т. 9. Кога била създадена Светата инквизиция като самостоятелно учреждение и каква била нейната цел?
6т. 10. С кое историческо събитие е свързано изображението?
6т. 11. Кое НЕ е вярно за решенията на Четвъртия латерански събор през 1215 година?
6т. 12. За какво свидетелства откъсът от документа?
  •  "9. Принцовете не могат да целуват краката на друг освен на папата. 11. Неговата титла е единствена в света.12. Той има право да сваля императора. 19. Никой не може да го съди. 21. Най-важните неща всяка църква трябва да представи на папата. 23. Върховният понтифекс...е въведен във власт от св. Петър."
11т. 13. Запишете името на архитектурния стил, за който се отнася текстът.
  • Заражда във Франция през XII век. Храмовете и сградите от този стил се отличават с масивни строежи, устремени нагоре към небето. Строителството на тези масивни сгради продължава десетилетия. Камъкът става предпочитан материал за създаването на сградите.
11т. 14. Попълнете липсващите думи в текста.
11т. 15. Подредете събитията в хронологичен ред.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!