Упражнение: Тропични пустини. Пустини и полупустини. Природни зони на Земята


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Природни зони на Земята. Пустини и полупустини. Тропични пустини" по география за 9. клас ще проверите знанията си за климата, почвите, растителността и животинския свят на тропичните пустини. Ще отговаряте на въпроси за причините, довели до обособяването на специфични приспособления за оцеляване. Ще разпознавате характерни растителни и животински видове за зоната. Ще направите кратък преговор на знанията си за изучените вече природни зони. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя дума ще изберете да допълните в изречението, така че да се получи вярно твърдение?
  • В основата на формирането, съществуването и развитието на пустините е неравномерното разпределение на топлината и ............, свързани с географската зоналност на планетата.
5т. 2. Кои животински видове обитават природната зона на тропичните пустини?
5т. 3. В коя тропична пустиня НЕ е падал валеж почти 400 г. и е смятана за най-сухото място на Земята?
5т. 4. Кой вид валеж е най-често явление в пустините?
5т. 5. Кое е най-ценното домашно животно в пустинята?
6т. 6. Кой е основният източник на влага в пустинята Атакама?
6т. 7. Попълнете пропуските в текста за особеностите на водите в тропичните пустини.
6т. 8. Коя е причината почвите в пустинята да са покрити със солена кора?
6т. 9. Към какво са насочени приспособленията на растенията, живеещи в пустинята?
6т. 10. Кое от изброените НЕ е приспособление, характерно за растенията в пустинята?
6т. 11. Кое от животните НЕ обитава тропичните пустини?
6т. 12. Коя от изброените особености на животните в тропичните пустини НЕ е вярна?
11т. 13. Кое от изображенията НЕ свързвате с тропичните пустини?
11т. 14. Свържете изображението с текста, който се отнася за него.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!