Упражнение: Пустини и полупустини. Природни зони на Земята


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Природни зони на Земята. Пустини и полупустини" по география за 9. клас ще проверите знанията си за условията, които причиняват образуването на пустини, за видовете пустини и тяхното разположение. Ще отговаряте на въпроси за обхвата на пустините, за климатичните условия и релефа в тях. Ще си припомните значението на важни понятия, свързани с релефа на пустините и условията за живот в тях. Ще имате възможността да определяте местоположението на някои от най-големите пустини. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Понятието "пустиня" в географията означава:
5т. 2. Каква част от земната повърхност заемат пустините?
5т. 3. Коя е най-голямата тропична пустиня на Земята?
5т. 4. Кои са местата в пустините, където има условия за живот и стопанска дейност?
5т. 5. Коя външна земна сила е основна при формирането на релефа в пустините?
6т. 6. Коя точка на картата посочва разположението на тропичните пустини?
6т. 7. Основният източник на влага в крайбрежните на океаните в тропични пустини са:
6т. 8. По югозападното крайбрежие на Африка, като тясна дълга ивица, се простира пустиня. В нея се намират най-високите пясъчни дюни в света (до 300 м), както и интересното растение велвичия. Коя е тази пустиня?
6т. 9. Кое от изброените твърдения, свързани с температурите в тропичните пустини, е вярно?
6т. 10. С кои цифри са обозначени на картосхемата пустините Атакама и Намиб - крайбрежните пустини?
6т. 11. Попълнете пропуските в текста.
6т. 12. Тропичните пустини имат тропичен климат. Какъв е климатът в пустините, формирани в централните части на Азия?
11т. 13. Кое от изображенията е на бархан?
11т. 14. Кои са пустините, обозначени с цифри на картосхемата?
11т. 15. Свържете понятията с техните определения.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!