new-logo

Тест: Опит на Юнг. Принцип на Хюйгенс

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Интерференция се получава, когато в едно пространство едновременно се разпространяват две или повече вълни с еднакви честоти.
2
Юнг е подредил един зад друг екран, цветен филтър и още един екран, за да наблюдава интерференция.
 • Вярно ли е посочен редът на елементите от опита на Юнг?
3
Каква е интерференчната картина, която е наблюдавал Юнг?
4
Светлината, която преминава през процепите в опита на Юнг е монохроматична.
5
Какви са условията, за да се наблюдават интерференчен максимум и минимум?
6
В непрозрачен екран са направени два тесни успоредни процепа S1 и S2, които са разположени близо един до друг. Ако искаш да наблюдаваш върху отдалечен екран интерференчна картина, трябва да осветиш:
7
В опита на Юнг между процепите и източника на светлина се поставя цветно стъкло. Това се прави с цел двата снопа да станат насочени.
8
При опита на Юнг интерферират две монохроматични светлинни вълни с еднакви честоти, които се получават, като на пътя на бялата светлина се постави цветен филтър. Ролята на филтъра е да:
9
Разликата в пътищата на две светлинни вълни, които интерферират в дадена точка от пространството, е 5.\frac\lambda 2 . Следователно в тази точка се наблюдава интерференчен минимум.
10
При коя от представените схеми се наблюдава интерференция на светлината?
11
Какви стойности може да приемавъв формулите за интерференчен максимум и минимум?
12
Показана е интерференчна картина, получена от опита на Юнг. Коя от изброените величини има най-голяма стойност в точките на интерференчен максимум?
13
В опита на Юнг е използвана монохроматична вълна с дължина на вълната \lambda =600\, nm. Разликата в пътищата на вторичните вълни до точките A, B, C и D от екрана са съответно:
 • \Delta rA=0
 • \Delta rB=1,2\, \mu m
 • \Delta rC=1,5\mu m
 • \Delta rD=2,1\, \mu m
 • В кои от точките се наблюдава интерференчен максимум и в кои – интерференчен минимум?
 • Попълни думите максимум или минимум на празните места.
14
В опита на Юнг е използвана монохроматична светлина с дължина на вълната \lambda =550\, nm. Какво ще се наблюдава в точката P от екрана на картинката – интерференчен максимум или минимум, ако разликата в пътищата на двата лъча е \Delta r=r2-r1=1\, 375\, nm?
 • Попълни максимум или минимум на празното място.
15
В опита на Юнг е използвана монохроматична вълна с дължина на вълната \lambda =550\, nm. Какво ще се наблюдава в точката P1 от екрана – интерференчен максимум (минимум) или състояние, близо до интерференчния максимум (минимум), ако разликата в пътищата на двата лъча е:
 • \Delta r=r2-r1=1100 nm
 • \Delta r=r2-r1=1375 nm
 • \Delta r=r2-r1=1400 nm
 • \Delta r=r2-r1=1600 nm

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш за интерференция на светлината. Ще тестваш знанията си за опита на Юнг. Защо се използва цветният филтър? Може ли да се получи интерференция от два източника на светлина? Какво представлява интерференчната картина? Ще упражниш условията за интерференчен максимум и минимум. Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се