Упражнение: Опит на Юнг. Принцип на Хюйгенс


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 10. клас „Опит на Юнг. Принцип на Хюйгенс“ ще задълбочите разбирането си за същността на явлението интерференция на светлината и ще усвоите механизма на получаване на интерференчна картина при преминаването на светлината през много тесни отвори или около преграда. Ще се научите да пресмятате условията за получаване интерференчни максимуми и минимуми в определена област от пространството. Ще разберете как се променя интензитетът на светлината в условията на интерференчен минимум и максимум. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. За да се наблюдава опитът на Юнг са ни необходими: източник на светлина, много тесен процеп, екран за проекция на интерференчната картина и ........
 • /допълнете пропуснатия елемент/
5т. 2. С опита на Томас Юнг се доказва:
5т. 3. Попълнете вярно липсващите думи в определението за принципа на Хюйгенс-Френел, така че да се получи вярно твърдение.
5т. 4. Принципът на Хюйгенс гласи, че интензитетът на светлината в една точка е резултат от:
5т. 5. Когато монохроматична светлина преминава през много тесен процеп, на екран зад него се наблюдават редуващи се светли и тъмни ивици. Кое е това явление?
6т. 6. Интерференчен максимум се наблюдава ако разликата в пътищата ∆r на две кохерентни вълни до една точка в пространството  е:
 • (Имайте предвид, че m = ±1, ±2..., цяло число)
6т. 7. Какви са условията за разликата в пътищата на две вълни, за да се наблюдава:
 • интерференчен максимум
 • интерференчен минимум
6т. 8. При опита на Юнг интерферират две монохроматични кохерентни светлинни вълни, които се получават, като на пътя на бялата светлина се постави цветен филтър. Ролята на филтъра е да:
6т. 9. Разликата в оптичните пътища на две кохерентни светлинни вълни, които интерферират за дадена точка от пространството е 5\frac{\lambda }{2}. В тази точка се наблюдава:
6т. 10. Ако светлината не притежаваше вълнова природа, то в резултат от опита на Юнг на екрана ще се наблюдава коя картинка?
6т. 11. В опита на Юнг е използвана монохроматична вълна с дължина на вълната \lambda =500 nm. Разликата в пътищата на двата лъча до точката P_{1} от екрана на картинката е \Delta r=r_{2}-r_{1}=1,75 \mu m. Колко светли интерференчни ивици ще се наблюдават между точките P_{1} и P_{2} от екрана?
 • Имайте предвид, че точките се намират на равни разстояния от центъра О на екрана.
6т. 12. Когато опитът на Юнг се прави с бяла светлина максимумите за различните \lambda са отместени. Най-близко до нулевия максимум е максимумът за цвета с минимална \lambda, т.е синият.   С отдалечаване от нулевия максимум, максимумите за различни \lambda се отместват един спрямо друг все повече и повече. Това води до наслагване на ивици и размазване на итерференчната картина.
 • Тогава, ако се използва монохроматична светлина, ще могат ли да се наблюдават по-голям брой интерференчни максимуми и минимуми?
11т. 13. В опита на Юнг е използвана монохроматична вълна с дължина на вълната 500 nm. Разликата в пътищата на вторичните вълни до точките A, B, C и D от екрана са съответно:
 • \Delta r_{A}=0
 • \Delta r_{B}=750nm
 • \Delta r_{C}=1,5\mu m
 • \Delta r_{D}=1,75\mu m.
 • В кои от точките се наблюдава интерференчен максимум и в кои интерференчен минимум?
 • Попълнете думите максимум или минимум в празните полета.
11т. 14. В опита на Юнг е използвана монохроматична вълна с дължина на вълната 550 nm. Какво ще се наблюдава в точката  P_{1}  от екрана на картинката - интерференчен максимум или минимум, ако разликата в пътищата на двата лъча?
 • Попълнете максимум или минимум на празното място.
11т. 15. В опита на Юнг е използвана монохроматична вълна с дължина на вълната 550 nm. Какво ще се наблюдава в точката P_{1} от екрана на картинката - интерференчен максимум (минимум) или състояние, близо до интерференчния максимум (минимум), ако разликата в пътищата на двата лъча е:
 • \Delta r=r_{2}-r_{1}=1100 nm
 • \Delta r=r_{2}-r_{1}=1375 nm
 • \Delta r=r_{2}-r_{1}=1400 nm
 • \Delta r=r_{2}-r_{1}=1600 nm
 • Свържете правилно елементите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!