Упражнение: Геосистеми. Зоналност. Природни комплекси. Видове


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Природни комплекси. Видове. Геосистеми. Зоналност" по география за 9. клас по много интересен начин ще проверите какво сте научили за видовете геосистеми по териториален обхват. Ще отговаряте на въпроси за една от основните географски закономорерности - зоналността и по-специално за широчинната зоналност. Ще давате примери за регионални и локални геосистеми, ще подреждате дадени геосистеми по ранг. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Териториална система, в която има закономерно съчетание, взаимна връзка, обусловеност и влияние между природните компоненти, се нарича:
5т. 2. Според наличието на отделните компоненти природните комплекси са:
5т. 3. Коя от обвивките на Земята е най-големият и най-сложният природен комплекс?
5т. 4. Как се нарича закономерното изменение на природните компоненти, породено от неравномерното разпределение на слънчевата енергия върху земната повърхност?
5т. 5. Последователната смяна на природните зони от Екватора към Северния полюс е проява на:
6т. 6. Коя е основната причина за формиране на зоналността?
6т. 7. Кое от посочените е регионален природен комплекс?
6т. 8. Кой вид зоналност е представена на фигурата?
6т. 9. Кое от посочените е локална геосистема?
6т. 10. Кой от посочените фактори НЕ влияе пряко върху формирането на локалните природни комплекси?
6т. 11. В кой ред правилно е посочена последователността по големина в низходящ ред на природните комплекси?
6т. 12. Попълнете пропуските в текста.
11т. 13. Определете съответствието като вида геосистема свържете с името на характерна за нея форма на релефа.
11т. 14. Свържете понятията с техните определения.
11т. 15. Свържете частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!