new-logo

Тест: Интерференция на светлина. Интензитет

Тест

Онлайн теста по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Какво наричаме интерференция? Ще тестваш знанията си за връзката между интензитет и ампитуда на вълната. Кога се набюдава интерференчен максимум и кога – минимум? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Интензитетът показва колко енергия пренася вълната за единица време през единица площ.
2
Ако I е интензитетът на светлината, а E0 е амплитудата на вълната, коя от посочените зависимости между двете величини е вярна?
3
Светлината е електромагнитна вълна.
4
Какво е интерференция?
5
При интерференция на светлината не може да се получи намаляване на амплитудата на резултантната вълна.
6
На коя фигура правилно са означени посоките на интензитета и на магнитната индукция на електромагнитна вълна, която се разпространява в посоката с?
7
Какво се получава при интерференция на светлината?
8
Свържи правилно частите на изречението така, че да получиш вярно твърдение.
9
При интерференция на две светлинни вълни се наблюдава:
10
Как се наричат областите, в които две вълни интерферират?
11
За да интерферират две светлинни вълни, е необходимо:
12
Подреди правилно частите на изречението така, че да получиш вярно твърдение.
13
Две интерфериращи вълни с амплитуди E1=5.E0  и E2=3.E0 пристигат до дадена точка от средата едновременно с доловете си. Колко е амплитудата на получената вълна?
  • Запиши на празното място отговора с число.
14
Как ще се измени интензитетът I на светлинна вълна, ако нейната амплитуда E0 нарасне 3 пъти?
  • Запиши на празното място отговора с число.
15
Две светлинни вълни интерферират. Определи интензитета на светлината в интерференчните максимуми и минимуми, ако амплитудите на двете вълни са съответно E1=2.E0  и E2=4.E0.
  • Запиши на празните места отговорите с число.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се