new-logo

Тест: Интерференция на светлина. Интензитет

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Интензитетът показва колко енергия пренася вълната за единица време през единица площ.
2
Ако I е интензитетът на светлината, а E0 е амплитудата на вълната, коя от посочените зависимости между двете величини е вярна?
3
Светлината е електромагнитна вълна.
4
Какво е интерференция?
5
При интерференция на светлината не може да се получи намаляване на амплитудата на резултантната вълна.
6
На коя фигура правилно са означени посоките на интензитета и на магнитната индукция на електромагнитна вълна, която се разпространява в посоката с?
7
Какво се получава при интерференция на светлината?
8
Свържи правилно частите на изречението така, че да получиш вярно твърдение.
9
При интерференция на две светлинни вълни се наблюдава:
10
Как се наричат областите, в които две вълни интерферират?
11
За да интерферират две светлинни вълни, е необходимо:
12
Подреди правилно частите на изречението така, че да получиш вярно твърдение.
13
Две интерфериращи вълни с амплитуди E1=5.E0  и E2=3.E0 пристигат до дадена точка от средата едновременно с доловете си. Колко е амплитудата на получената вълна?
  • Запиши на празното място отговора с число.
14
Как ще се измени интензитетът I на светлинна вълна, ако нейната амплитуда E0 нарасне 3 пъти?
  • Запиши на празното място отговора с число.
15
Две светлинни вълни интерферират. Определи интензитета на светлината в интерференчните максимуми и минимуми, ако амплитудите на двете вълни са съответно E1=2.E0  и E2=4.E0.
  • Запиши на празните места отговорите с число.

Описание на теста

Онлайн теста по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Какво наричаме интерференция? Ще тестваш знанията си за връзката между интензитет и ампитуда на вълната. Кога се набюдава интерференчен максимум и кога – минимум? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се