Упражнение: Климатични пояси. Време и климат


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Време и климат. Климатични пояси" по география за 9. клас сме подготвили въпроси, с които ще проверите знанията си за същността на понятието "климатичен пояс" и причината за разликите в климата на Земята. Ще имате възможност да демонстрирате и какво сте научили за особеностите на климата в различните части на Земята. Ще разпознавате типовете климат по климатограми. Ще развиете и умението си за извличане на информация от климатограма. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Формата на Земята, движението й около Слънцето и наклонът на земната ос са причини, поради които на планетата има разнообразие в:
5т. 2. Ивици от земната повърхност, които се простират успоредно на Екватора и имат сходен климат, се наричат:
5т. 3. Коя географска закономерност определя разположението на климатичните пояси?
5т. 4. Кой климатичен пояс е само един?
5т. 5. В кой от изброените климатични пояси попада по-голямата част от сушата на Земята?
6т. 6. Посочете правилната последователност в териториалното разпооложение на климатичните пояси от полюсите към Екватора. 1. Тропичен 2. Субтропичен 3. Екваториален 4. Субекваториален 5. Умерен 6. Полярен 7. Субполярен
6т. 7. Екваториалният климат се характеризира като:
6т. 8. Кой климатичен пояс обхваща териториите между 40 и 60 градуса с. ш. и ю. ш. и има четири сезона?
6т. 9. За кой климатичен пояс се отнася характеристиката?
  • "Зимата е мека и влажна. Лятото е сухо и горещо. Средната температура през зимата е над 0 градуса, рядко се задържа сняг."
6т. 10. Подредете в правилна последователност характеристиката на климатичния пояс.
6т. 11. Има ли възможност и предпоставки в тропичния климатичен пояс да има места, където да падат значителни количества валежи?
6т. 12. Най-важният фактор, оказващ влияние за формиране на климата в планинската климатична област, е:
11т. 13. Попълнете пропуските в текста, "разчитайки" климатограмата.
11т. 14. За кой климатичен пояс се отнасят климатограмите?
11т. 15. За кои климатични пояси са характерни описанията?
  • Свържете описанието с цифрата, която посочва местоположението на съответния климатичен пояс.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!