new-logo

Тест: Първите държави в Месопотамия - част 2

Тест

С онлайн теста по история за 7. клас „Първите държави в Месопотамия - част 2“ ще проверите защо първите градове са възникнали по реките Тигър и Ефрат. Какво означава Месопотамия? Знаете ли, че елините дават името на Двуречието? А защо в Междуречието използвали много глината? Знаете ли кои са Гилгамеш, Саргон, Нарамсин? Къде се намират Ур, Урук, Лагаш, Ериду? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се нарича територията между реките Тигър и Ефрат през Античността?
2
Кой дава наименованието Месопотамия на земите между реките Тигър и Ефрат?
3
В коя група градовете са само от Шумер?
4
Кое е понятието, което отговаря на определението?
  • Управление, при което един владетел управлява територии, които преди това са били самостоятелни.
5
Кое понятие отговаря на определението?
  • Административна система от обучени чиновници, като всеки служител има конкретни права и е отговорен за изпълнението им пред по-висш служител.
6
Разгледайте картата и свържете правилно елементите.
7
Вярно или грешно е твърдението?
  • Цивилизациите по реките Нил, Тигър и Ефрат възникват в резултат на добрите условия около големите реки, които се разливали дисциплинирано и по едно и също време без да причиняват наводнения.
8
Свържете правилно елементите.
9
Вярно или грешно е твърдението?
  • В Месопотамия най-рано възникнали градове-държави, въведен бил календар и се поставило начало на науките като математика и астрономия.
10
Кое изображение е ИЗЛИШНО?
11
Подредете в хронологичен ред.
12
Страхът от коя природна сила породила най-рано в Месопотамия митa за потопа?
13
Изберете заглавие на изображението.
14
Защо митът за Всемирния потоп НЕ възникнал в Египет?
15
Кой бил основният материал за строеж и писане в Древна Месопотамия?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се