Упражнение: Растителен свят. Савани. Природни зони на Земята


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Природни зони на Земята. Савани. Растителен свят" по география за 9. клас ще проверите знанията си за характерните растителни и животински видове в саваната. Ще отговаряте на въпроси за типичните представители на растителния и животинския свят, за приспособленията, които имат за оцеляване и за причините да ги придобият. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя е типичната растителност за саваните?
5т. 2. Къде в савана се образуват галерийни гори?
5т. 3. Кое е най-опасното животно в саваната?
5т. 4. Кое е дървото, което наричат "осмото чудо на света"?
5т. 5. След като знаете каква е типичната растителност в саваната, какви видове животни според вида на консумираната от тях храна живеят там?
6т. 6. Приспособленията на растенията в саваната са насочени към:
6т. 7. Кое от изброените растения НЕ е типично за саваната?
6т. 8. В коя от изброените природни зони животните извършват миграции за вода?
6т. 9. В коя част на света трябва да отидем, за да наблюдаваме кенгуру в естествени условия?
6т. 10. Кои твърдения се отнасят за саваната?
6т. 11. Кое от изброените растителни приспособления е характерно за растенията в саваната?
6т. 12. Кое приспособление на животните е резултат от особеностите на растителността в саваната?
11т. 13. Подредете в правилната последователност характеристиката на саваната.
11т. 14. Попълнете пропуските в текста.
11т. 15. Кое изображение не е в логическа връзка с останалите?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!