new-logo

Тест: Изваждане на числата до 1 000. Преговор

Тест

В това изключително интересно онлайн упражнение по математика за 4. клас ще решавате задачи за "Изваждане на числата до 1 000. Преговор". От заглавието на теста става ясно, че ще обърнем внимание на вече изучавани неща, свързани с изваждането на числата до 1 000. Този тест ще ви е много полезно, за да затвърдите наученото до момента. Ще има задачи, в които трябва да определите реда на действие, за да решите вярно задачата. За да извършите изваждане от кръгла стотица ще трябва да си припомните как се представя тя. Ще решите много интересни примери и за финал ще завършите с няколко страхотни текстови задачи. Не губете време, а започвайте теста. Успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Пресметнете разликите:
  • 300 - 24 = ?
  • 500 - 16 = ?
2
Как трябва да представите числото 100, за да извършите изваждането?  
3
Какъв е редът на действие, когато имаме скоби?
4
Какъв е редът на действие, когато в един израз нямаме скоби?
5
Като гледате таблицата, попълнете липсващите думи в твърдението.
6
Пресметнете разликата на числата 204 и 4.
7
Умаляемото е 264, а умалителят - 192. Колко е разликата?
8
Вярно ли е, че ако от умаляемото 984 извадим умалителя 195 ще получим 789?
9
Към разликата на числата 843 и 374 Всезнайко прибавил частното на числата 490 и 7. Колко получил?
10
Ако пресметнете произведението на числата 32 и 4 и прибавите към него разликата на 326 и 196, ще получите броя на държавите в света. Колко са те?
11
Пресметнете изразите и ги подредете във възходящ ред (от този с най-малка стойност към този с най-голяма).
12
Свържете показаните изрази с верния отговор.
13
За едно детско театрално представление продали толкова билети, колкото е разликата на числата 985 и 497. Всеки билет е по 2 лева.
  • Каква сума е получил театърът от продажбата на билетите?
14
Мими прибавила към разликата на числата 843 и 469, частното на числата 852 и 6, за да получи колко ученици има в нейното училище.
  • Помогнете на Мими да реши задачата.
15
Петър има 850 лева, Сашо с 290 лева по-малко, а парите на Иван са колкото е произведението на числата 184 и 2.
  • Колко лева имат общо Сашо и Иван? Решете задачата.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се