Упражнение: Савани. Природни особености. Природни зони на Земята


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Природни зони на Земята. Савани. Природни особености" по география за 9 клас ще проверите знанията си начина, по който се прави характеристика на природна зона, както и за географското положение и особеностите на природата в саваната. Ще отговаряте на въпроси за обхвата и разположението на зоната, за характерните растения в нея, за особеностите на климата, водите и почвите. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На север от коя природна зона е разположена саваната в северното полукълбо?
5т. 2. Растителността, която придава облик на саваната е:
5т. 3. В кой от континентите НЕ съществува саваната?
5т. 4. "Лянос" и "кампос" са:
5т. 5. В кой континент саваните заемат най-големи площи?
6т. 6. Подредете в правилната последователност стъпките за характеризиране на природна зона.
6т. 7. Коя от характеристиките се отнася за климата, който е характерен за саваната?
6т. 8. Къде в саваната се образуват галерийните гори?
6т. 9. В условията на субекваториален климат и предимно тревиста растителност, в саваната са образувани:
6т. 10. Кое от описанията се отнася за саваната?
6т. 11. Кое от изброените НЕ е харастерно за реките на саваната?
6т. 12. Вярно ли е, че саваните могат да отстъпят място на мусонни гори?
11т. 13. Кое от изображенията НЕ свързвате със саваната?
11т. 14. След като се запознахте с природните условия в саваната, предположете коя стопанска дейност би се развивала най-добре там?
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Учител

15:49 - 17.11.2016

Въпрос №7- Верен отговор е вторият. Маркиран от система верен отговор е първият, което не е вярно, защото в саваната не падат ежедневни валежи. Въпрос №12 - Системата отчита, че е вярно, че саваните могат да отстъпят място на влажни мусонни гори. Верният отговор е: ГРЕШНО. Саваната в Африка отстъпва пред настъпващата пустиня. Въпрос №14 - Според маркирания отговор, саваната е подходяща за земеделие. Спорно. Защото въпреки благоприятния релеф, половин година сух период са крайно неблагоприятни и за растениевъдство и за животновъдство. Дори ипостоянно течащите води - реките, трудно могат да осигурят напояване на големи територии в саваната за 5-6 месеца. Най-благоприятна е може би за фотосафари, т.е. за туризъм. Моля, поправете ме ако греша. Защото упражнението го решава ученик, в подготовката си за олимпиада и е важно. Като цяло - огромна помощ са тези уроци. Голяма група ученици се готвят за олимпиадата по география с помощта на Уча се. И с лекота се класират за областния кръг.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:24 - 18.11.2016

Здравейте! Прегледах упражнението, и видях, че наистина съм допуснала грешка на 7 и 12 въпрос, за което поднасям извинения.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.