Упражнение: Обмен на въздух. Вятър. Атмосферни фронтове. Атмосфера. Процеси в атмосферата


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Атмосфера. Процеси в атмосферата. Обмен на въздух. Вятър. Атмосферни фронтове" по география за 9. клас ще отговаряте на въпроси, които ще проверят дали сте разбрали защо се движи въздухът. Ще проверите знанията си за атмосферното налягане, за уред и единиците, в които се измерва, за видовете ветрове, за същността на атмосферните фронтове. Ще разпознавате по схеми видовете движения. Направете упражнението и си попълнете пропуските! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое от определенията се отнася за понятието атмосферно налягане?
5т. 2. С помощта на кой уред и в какви единици се измерва атмосферното налягане?
5т. 3. Огромни количества въздух с приблизително еднакви свойства, се нарича:
5т. 4. Хоризонталното движение на големи маси от въздух се нарича:
5т. 5. От какво се пораждат силите, които предизвикват движението на въздуха?
6т. 6. Каква връзка съществува между атмосферното налягане и температурата на въздуха?
6т. 7. При коя точка атмосферното налягане ще е най-ниско?
6т. 8. Свържете описанието на вятъра с неговото име.
6т. 9. В коя двойка "вид на вятъра - име на такъв вятър" е допусната грешка?
6т. 10. Попълнете пропуските в текста.
6т. 11. Кое от посочените е географска грешка по отношение на топлите атмосферни фронтове?
6т. 12. Попълнете пропуските в текста.
11т. 13. Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 14. По дадените схеми разпознайте кой вид движение на въздуха или явление изобразяват.
11т. 15. На фигурата с букви са обозначени различни географски ширини. Какво е налягането - ниско или високо, в обозначените места?
  • За да отговорите вярно, си припомнете от какво зависят стойностите на атмосферното налягане.
 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!