Упражнение: Обмен на влага. Облачност. Валежи. Атмосфера. Процеси в атмосферата


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Атмосфера. Процеси в атмосферата. Обмен на влага. Облачност. Валежи" по география за 9. клас ще проверите знанията си за процесите изпарение, кондензация, сублимация и за явлението облачност и валежи. Ще отговаряте на въпроси за причините, които водят до образуването на явленията и за техните особености, както и за единиците, в които се измерват. Ще имате възможност да разберете дали можете да работите и да интерпретирате статистическа информация. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво означава понятието "влажност на въздуха"?
5т. 2. Коя е основната движеща сила на процесите "кръговрат на водата" и "изпарение"?
5т. 3. Кога способността на въздуха да приема водни пари е най-голяма?
5т. 4. Когато водните пари преминат направо в твърдо агрегатно състояние, този процес се нарича:
5т. 5. Кои валежи се считат за екологичен проблем?
6т. 6. Попълнете пропуските в текста.
6т. 7. В резултат на кондензацията на влага в атмосферата НЕ се образуват:
6т. 8. Кое означение показва, че цялото небе е покрито с облаци?
6т. 9. Свържете частите на изреченията, така че да се получат верни твърдения.
6т. 10. Към коя от посочените групи принадлежат споменатите валежи?
6т. 11. Кое от твърденията за разпределението на валежите от Екватора към полюсите НЕ е вярно?
6т. 12. В реда, в който са подредени понятията и явленията, подредете уредите или единиците, в които се измерват.
  • атмосферна влажност, абсолютна влажност, относителна влажност, валежи
11т. 13. Заради кой от процесите, протичащи в атмосферата е възможно да изсъхнат изпрани дрехи през зимата?
11т. 14. Използвайте данните в таблицата и попълнете предложения текст.
11т. 15. Свържете частите на изреченията, така че да се образуват верни твърдения.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!