Упражнение: Събиране на естествените числа с преминаване. Решаване на задачки


Описание на упражнението

Продължаваме да се упражняваме с невероятно интересните онлайн упражнения по математика за 4. клас. Днес ще обърнем внимание на "Събиране на естествените числа с преминаване. Решаване на задачки". Ще имате възможността да търсите вярно ли са решени задачите. Ще търсите сбор като едното събираемо е произведение от две числа. За да намерите сбора ще ви се наложи да пресметнете първо разликата на две числа. Разбира се няма да пропуснем и няколкото интересни текстове задачи, които са неизменна част от всяко упражнение. Не се бавете, а бързо започнете упражнението, за да станете "богове в математиката". Забавлявайте се!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Ако имате следния израз: 542 108 + ( 63 591 - 22 345 ) = ?, кое действие ще извършите първо?
5т. 2. Вярно ли е решен изразът?
  • ( 83 457 - 42 326 ) + 233 х 4 = 41 030 + 932 = 41 962
5т. 3. Решете правилно израза от задача 2.
  • ( 83 457 - 42 326 ) + 233 х 4 = ?
5т. 4. Числото 54 321 увеличете с произведението на числата 12 345 и 3. Кое число получихте?
5т. 5. Сборът на числата 1 309 и 2 876 увеличете 5 пъти. Кое число получихте?
6т. 6. Плезльо си намислил число, което е с 15 987 по-голямо от 22 845. Към намисленото число той прибавил частното на числата 864 и 2.
  • Кое число си е намислил Плезльо? Какъв сбор е получил?
6т. 7. Към число, което е с 24 815 по-малко от 96 357, Виолет прибавила произведението на числата 235 и 4.
  • Кое число е получила Виолет?
6т. 8. Намерете сбора, ако едното събираемо е 245 398, а другото е разликата на числата 68 957 и 25 431.
6т. 9. Обиколката на равнобедрен триъгълник АВС е 16 987 мм, а общата дължина на бедрата му е произведението на числата 2 146 и 6. Намерете дължината на основата АВ.
6т. 10. Намерете дължината на бедрото на равнобедрения триъгълник АВС от задача 9 като знаете, че общата дължина на бедрата му е произведението на числата 2 146 и 6.  
6т. 11. Поставете пред къщичките вярната табела.
6т. 12. Подредете във възходящ ред (от най-малкото към най-голямото) получените сборове от задача 11.
  • Ето ги и тях: 315 739, 65 003, 476 685, 14 046.
11т. 13. Сашо решил за една учебна година 13 976 задачи по математика. Мими решила толкова задачи, колкото е разликата на числата 63 591 и 42 351.
  • Колко задачи са решили двете деца за една учебна година?
11т. 14. Виолет е много суетна и един ден решила да пресметне колко са общо обувките и чантите й. За да разбере колко чифта обувки има, трябва да пресметне частното на числата 412 и 2, а за да намери колко са чантите - произведението на 75 и 3.
  • Помогнете на Виолет да намери общия брой на обувките и чантите й.
11т. 15. Книгата, която Петър чете има 15 глави. Той прочел 6 глави с по 36 страници и му останали да прочете още 9 глави с по 75 страници.
  • Колко страници е цялата книга, която Петър чете?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!