Упражнение: Атмосфера. Структура на атмосферата


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Атмосфера. Структура на атмосферата" по география за 9 клас ще проверите знанията за строежа на атмосферата. Ще отговаряте на въпроси за строежа на атмосферата и за особеностите на всеки от нейните слоеве. Ще имате възможността да демонстрирате и знания за изследванията на атмосферата. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя дума ще изберете да допълните в изречението, така че то е вярно?
  • Атмосферата има ........ строеж.
5т. 2. Кой от атмосферните слоеве се нарича още "йоносфера"?
5т. 3. Въз основа на вертикалните изменения на температурата, налягането и състава на въздуха, атмосферата се поделя на няколко слоя. Колко са те?
5т. 4. Преходният слой между атмосферата и космоса се нарича:
5т. 5. Кога започва научното изследване на атмосферата?
6т. 6. Кое от изброените НЕ е име на атмосферен слой?
6т. 7. В кой атмосферен слой се намира основната маса от въздуха?
6т. 8. Подредете атмосферните слоеве, като започнете от най-високия и стигнете до най-ниския.
6т. 9. Кой от посочените газове е причина за явлението "парников ефект"?
6т. 10. Кой атмосферен слой задържа по-голямата част от ултравиолетовите слънчеви лъчи и защитава живите организми на Земята?
6т. 11. Кое твърдение за атмосферата НЕ е вярно?
6т. 12. Къде в атмосферата се образуват облаците, валежите, ветровете?
11т. 13. Свържете частите на изреченията, така че да стане ясно за коя сфера се отнасят посочените особености.
11т. 14. Изследването на атмосферата си има история. Свържете имената на изследователя с времето, когато е извършил своето проучване.
11т. 15. Свържете частите на изреченията, така че да стане ясно за коя сфера се отнасят посочените особености.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!