Упражнение: Животински свят. Екваториални гори. Екологични проблеми. Природни зони на Земята


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Природни зони на Земята. Екваториални гори. Животински свят. Екологични проблеми" по география за 9 клас ще проверите знанията си за животинския свят, условията за живот и екологичните проблеми на екваториалните гори. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на растителния и животинския свят. Ще откривате кои са характерните растителни и животински видове. Ще разсъждавате върху последиците от изсичането на горите. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си осигурете отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои са най-характерните особености на екваториалните гори?
5т. 2. Кое от изброените растения се среща САМО в екваториалните гори?
5т. 3. Кои са най-разпространените животни в екваториалната гора?
5т. 4. Вярно ли е твърдението, че екваториалните гори предлагат много добри условия за живот на хората?
5т. 5. Най-сериозен екологичен проблем, свързан с екваториалните гори, е:
6т. 6. Кое твърдение за растителността в екваториалните гори НЕ е вярно?
6т. 7. Кои ценни дървесни видове са типични за зоната на екваториалната гора?
6т. 8. Животинският вид, който НЕ обитава зоната на екваториалните гори е:
6т. 9. Екваториалните гори се наричат "белите дробове" на планетата, защото:
6т. 10. Открийте географската грешка.
  • Екваториалните гори са:
6т. 11. За кои племена, обитаващи екваториалната гора на Африка, се разказва в текста?
  • Те са най-ниските хора на планетата. Живеят в централните части на Африка. 
6т. 12. Изсичането на екваториалните гори води до:
11т. 13. Попълнете пропуските в текста.
11т. 14. Кое от изображенията, вмъкнати в снимката, НЕ е правилно подбрано?
11т. 15. Свържете частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!