Упражнение: Екваториални гори. Природни зони на Земята. Природни особености и растителен свят


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по география за 9 клас "Природни зони на Земята. Екваториални гори. Природни особености и растителен свят" ще проверите дали сте научили най-важното за географското положение, релефа, климата, водите, почвите и растителността в тази уникална природна зона. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на природната среда и причините за тях. Ще имате възможността да поработите над усъвършенстването на уменията си за извличане на географска информация от различни изображения. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Определението: "Голяма иви­ца от зем­на­та по­вър­х­ност, разполо­же­на пре­дим­но по па­ра­ле­ла, в която има сходни при­род­ни ус­ло­вия", се отнася за понятието:
5т. 2. Какъв е преобладаващият релеф в природната зона на екваториалните гори?
5т. 3. Как се нарича зоната на екваториалните гори в Южна Америка?
5т. 4. Напишете името на климатичния пояс, в който са образувани хилеите и селвасите.
5т. 5. Колко сезона има в зоната на екваториалните гори?
6т. 6. Коя особеност на растителността НЕ се отнася за растенията в екваториалните гори?
6т. 7. Коя от картите посочва местоположението на зоната на екваториалните гори?
6т. 8. Кога са пълноводни реките, протичащи през зоната на екваториалните гори?
6т. 9. За кои почви, разпространени в зоната на екваториалните гори, се отнася следното:
  • Наименованието им идва от латинската дума, означаваща "тухла". Те са влажни и бедни на хранителни вещества.
6т. 10. На какво се дължи липсата на хранителни вещества в латеритните почви?
6т. 11. Попълнете пропуските в текста.
6т. 12. Коя климатограма се отнася за климата в екваториалните гори?
11т. 13. Подредете в правилната последователност характеристиката на екваториалните гори.
11т. 14. Попълнете пропуските в текста като използвате изображението и извличате информация от него.
11т. 15. Кое изображение е излишно, защото НЕ представя някоя от особеностите на екваториалните гори?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!