Упражнение: Действие на океанската и морска вода. Абразия. Вълни. Външни релефообразуващи процеси


Описание на упражнението

С онлайн упражнението " Външни релефообразуващи процеси. Действие на океанската и морската вода. Абразия. Вълни" по география за 9 клас ще проверите знанията си за дейността, която има значителен дял за промяната на сушата. Ще отговаряте на въпроси за същността на абразията и за силите, които я причиняват. Ще разберете дали знаете съдържанието на понятията клиф, абразионна тераса, подмолна ниша, абразионен бряг и ще разпознавате тези форми по изображение. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Външните релефообразуващи процеси се наричат:
5т. 2. Какъв процент от повърхността на Земята е покрита с вода?
5т. 3. Какви основни дейности извършват външните земни сили?
5т. 4. Как се нарича рушителната дейност на океанската и морска вода?
5т. 5. Моментната линия на допира между сушата и водата се нарича:
6т. 6. Кое е мястото, на което водата и сушата си взаимодействат непрекъснато?
6т. 7. Вярно ли е твърдението, че при ниските брегове рушителната дейност на водата е особено силна?
6т. 8. Проводник на рушителната дейност на океанската и морската вода са вълните. Кои са най-разпространените вълни?
6т. 9. Кой бряг е клифов?
6т. 10. Основни "проводници" на абразията са:
6т. 11. В коя подточка всички изброени форми са резултат от механичната абразия?
6т. 12. Попълнете пропуските в текста.
11т. 13. Свържете понятието с неговото определение.
11т. 14. Кои абразионни форми са обозначени с цифри на снимката?
11т. 15. При абразионния тип брегове обикновено има няколко абразионни тераси, разположени на различна височина. Коя е най-старата абразионна тераса?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!