Упражнение: Действие на ледниците. Релефни форми. Външни релефообразуващи процеси


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Външни релефообразуващи процеси. Действие на ледниците. Релефни форми" по география за 9 клас ще проверите знанията си за глациалните форми на релефа. Ще разберете дали знаете какво представляват и как изглеждат циркусите, фиордите, карлингите, морените и дрЩе отговаряте на въпроси за рушителната и акумулационната дейност на ледниците. Ще разберете дали знаете кое може да намали значително обхвата на ледниците на Земята. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Формите, образувани от дейността на ледниците, се наричат:
5т. 2. Ледниците са външна релефообразуваща сила. Какъв вид дейност НЕ извършват външните земни сили?
5т. 3. Кой е най-големият континентален ледник на Земята?
5т. 4. Според мястото, където се намират ледниците биват:
5т. 5. Как се нарича рушителната дейност на ледниците?
6т. 6. Коя от изброените глациални форми не е резултат от екзарацията?
6т. 7. В каква ледникова форма се образуват високопланинските езера?
6т. 8. Остри, пирамидални върхове, образувани от едновременното действие на два или повече циркуса, се наричат:
6т. 9. Коя от формите на релефа ни посочва мястото, до което са се простирали ледниците?
6т. 10. Вярно ли е, че в най-големия ледник в Европа - Ватнайокул  има площ по-голяма от площта на всички ледници в Европа?
6т. 11. В кой от океаните е най-вероятно да плуват гренландски ледници?
6т. 12. Коя е страната с най-много фиорди?
11т. 13. Свържете частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
11т. 14. Разпознайте коя е ледниковата форма на изображението.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!