Упражнение: Действие на ледниците. Външни релефообразуващи процеси


Описание на упражнението

С онлайн упржнението "Външни релефообразуващи процеси. Действие на ледниците" по география за 9 клас ще проверите знанията си същността глациалните процеси. Ще отговаряте на въпроси за условията, при които се образуват ледниците и формите, които създават. Ще разберете дали сте усвоили понятията глациален, екзарация, фирн, глациология. Ще разсъждавате какво ще се случи, ако ледниците се разтопят. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е твърдението, че ледниците заемат малка част от повърхността на Земята и почти нямат отношение към преобразуването на релефните форми?
5т. 2. Науката, която изучава ледниците се нарича:
5т. 3. Как се наричат формите, образувани от рушителната дейност на ледниците?
5т. 4. Колко ледникови епохи е имало до момента в историята на планетата Земя?
5т. 5. В кои български планини са се образували ледници през последната ледникова епоха?
6т. 6. Кое твърдение за ледниците НЕ е вярно?
6т. 7. Как се придвижват планинските ледници по склоновете?
6т. 8. Ако глобалното затопляне продължи и ледниците на Земята се разтопят, с колко метра се очаква да се повиши нивото на Световния океан?
6т. 9. Напишете как се нарича мястото, където приходът и разходът на сняг е един и същ?
6т. 10. Рушителната дейност на ледниците е наречена с латинска дума, която означава разораване. Как се нарича рушителната дейност на ледниците?
6т. 11. Морената като форма на земната повърхност е резултат от действието на релефообразуващия процес:
6т. 12. Към коя от геосферите на Земята се отнасят ледниците?
11т. 13. Подредете в правилната последователност етапите от образуването на ледник.
11т. 14. Кое от изброените НЕ може да е последица от топенето на ледниците?
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!