Упражнение: Карстови процеси. Химично действие на водата. Външни релефообразуващи процеси


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Външни релефообразуващи процеси. Химично действие на водата. Карстови процеси" по география зя 9 клас ще проверите знанията си за карстовия процес. Ще отговаряте на въпроси за причините, които го пораждат, за условията, при които протича, за формите, които се образуват. Ще демонстрирате знания за формите на открития карст и ще разпознавате по описание и на схема кари, въртопи, понори и ували. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На кое свойство на водата се дължи карстификацията?
5т. 2. В коя скала би се развил най-добре карстов процес?
5т. 3. От къде идва наименованието на формите, създадени от химичното действие на водата?
5т. 4. Как се нарича процесът на химично разтваряне на скалите от течащата вода?
5т. 5. Кое изображение е на карстов терен?
6т. 6. Кое от изброените НЕ е фактор за протичането на карстовия процес?
6т. 7. Кое от изброените НЕ е характерно за карстовия пейзаж?
6т. 8. Коя от формите на релефа е карстова?
6т. 9. В кои области на Земята има най - благоприятни условия за протичане на карстовия процес?
6т. 10. Попълнете пропуските в текста.
6т. 11. С кой от изброените газове се обогатява водата, за да стане киселинна и да разтваря карбонатните скали?
6т. 12. Какъв процент от земната повърхност е покрит с карстови форми?
11т. 13. Свържете частите на изреченията, така че да се образува вярно твърдение.
11т. 14. Можете ли да разпознаете формите на открития карст, отбелязани на схемата?
11т. 15. Вече знаете как протича карстовият процес. Коя химична формула отразява химичната реакция на карстификацията?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!