Упражнение: Краят на Първото българско царство - част 1


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 8 клас „Краят на Първото българско царство - част 1“ ще проверите знанията си за събитията в България след смъртта на цар Симеон Велики. Кои са цар Петър, поп Богомил, княз Светослав? А знаете ли какво е най-характерно за мирния договор между България и Византия? Каква е съдбата на Първата българска държава след смъртта на цар Петър? С този тест ще проверите, знаете ли как се появява богомилството. Каква била ролята на Иван Рилски за християнството и отшелничеството? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой е най-дълго управлявалият владетел на България?
5т. 2. Коя от следните ереси придобила широко разпространение и популярност през X век в България?
5т. 3. С кого сключва договор цар Петър през 60-те години на X век насочен срещу Византия ?
5т. 4. Какво представляват произведенията "Ходене на Богородица по мъките", "Йоаново евангелие", "Евангелие на Юда"?
5т. 5. Какво е общото между цар Петър I и Иван Рилски?
6т. 6. Кои от клаузите не са включени в тридесетгодишния мирен договор между България и Византия?
6т. 7. Какво било отношението в българския двор към политиката на цар Петър l в началото на неговото управление?
6т. 8. Отговорете с да или не:
  • Мирът между България и Византия бил скрепен с брак между Мария - внучка на императора и цар Петър. Тя повлияла върху модата и вкусовете на българските велможи.
6т. 9. Запишете понятието, което отговаря на текста:
  • Всяко учение според църквата, което отрича част или всички догми на християнската религия. За борба с тези учения са свиквани специални църковни събори, а идеолозите и последователите им са подлагани на отлъчване и преследване.
6т. 10. Кои от идеите характеризират отношението на богомилите към църквата?
6т. 11. За какво свидетелства изображението от Манасиевата летопис?
6т. 12. Запишете името на личността, за която се отнася описанието:
  • Роден в село Скрино, след смъртта на родителите си раздал имуществото си на бедните и заживял като отшелник, като се отдал на пост и молитва. По-късно съставил устав, от който да се ръководи монашеското братство.
11т. 13. Свържете елементите, така че да се получат верни твърдения.
11т. 14. Подредете събитията в хронологичен ред.
11т. 15. Попълнете текста, като използвате подходящо име, така че да се получи вярно твърдение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!