Упражнение: Дейност на течащата вода. Ерозия. Външни релефообразуващи процеси


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Външни релефообразуващи процеси. Дейност на течащата вода. Ерозия" по география за 9 клас ще проверите знанията си за дейността на неуморните реки при преобразуването на формите на релефа. Ще отговаряте на въпроси за същността на ерозията и законите, на които се подчинява, за частите на речното течение и дейностите, които водата извършва. Ще разберете дали сте разбрали какво е ерозионен базис и профил на равновесието и какво се случва, когато една река го постигне. Ще обозначавате части на речна долина и елементите на речното течение. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Процесите, свързани с дейността на постоянно течащите води, се наричат:
5т. 2. Механичното разрушаване на скалите от силата на течащата вода се нарича:
5т. 3. В коя част на реката ерозията е най-силна?
5т. 4. В коя част на реката страничната ерозия е най-добре проявена?
5т. 5. Какво означава една река да достигне до своя профил на равновесие?
6т. 6. Попълнете пропуските в текста.
6т. 7. От какво НЕ зависи рушителната дейност на течащата вода?
6т. 8. Как се стига до образуването на речна долина?
  • Подредете ерозионните форми в последователността, която води до това.
6т. 9. Какво се случва, когато река достигне до профила си на равновесие?
6т. 10. В каква посока се извършва речната ерозия?
6т. 11. Вярно ли е твърдението, че реките са важни въшни релефообразуващи сили, но тяхното действие е периодично и ограничено?
6т. 12. Свържете частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
11т. 13. От какво зависи развитието на речната долина?
11т. 14. На схемата с цифри са обозначени части на реката. Свържете, така че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. На схемата са обозначени части на речната долина. Кои са те?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!