Упражнение: Дейност на вятъра и форми на релефа. Еолични форми. Външни релефообразуващи процеси


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Външни релефообразуващи процеси. Дейност на вятъра и форми на релефа. Еолични форми" по география за 9 клас ще проверите знанията си за същността на еоличната дейност и за формите, създадени от коразията. Ще отговаряте на въпроси за начина, по който вятърът руши скалите, за местата, където това си личи най-много, за формите, които се създават. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Формите на релефа, създадени от дейността на вятъра, се наричат:
5т. 2. Колко дейности извършват външните релефообразуващи процеси?
5т. 3. Къде на Земята има най-добри условия за образуване на еолични форми?
5т. 4. Как се нарича рушителната дейност на вятъра?
5т. 5. Еол е името на древногръцкия бог на вятъра. Какво означава в превод "еол"?
6т. 6. Рушителната дейност на вятъра се извършва главно чрез:
6т. 7. Скални форми, образувани от коразията, са:
6т. 8. Запишете за кой вид дейност на вятъра се отнася следното:
  • Вятърът носи със себе си различни по размери частици.
6т. 9. Кой от изброените фактори НЕ се явява важен за дейността на вятъра?
6т. 10. Защо точно в пустините и полупустинните области на Земята се наблюдава най-добре резултатът от дейността на вятъра?
6т. 11. Къде не можем да наблюдаваме форми на релефа, създадени от дейността на вятъра?
6т. 12. Защо еоличните форми имат най - голямо разпространение в Северна Африка, Южна Африка, Австралия, Южна Америка и Средна Азия?
11т. 13. Кое изображение НЕ е на еолична форма?
11т. 14. На картата с цифри са обозначени някои от най-големите пустини на Земята. Свържете цифрата с името на пустинята.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!