Упражнение: Форми на релефа. Изветряне, денудация. Външни релефообразуващи процеси


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Външни релефообразуващи процеси. Изветряне, денудация и форми на релефа" по география за 9 клас ще проверите знанията си за същността на процеса денудация, за произхода на наименованието на процеса, за начините, по които протича, както и за формите, създадени от денудацията. Ще отговаряте на въпроси за видовете прояви на денудацията - свличане, срутване и измиване. Ще разпознавате форми, създадени от денудационните процеси. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Продуктите, които се образуват от изветрянето, се наричат:
5т. 2. Кои терени са най-подходящи за протичане на процеса на оголване на скалите?
5т. 3. Какво означава терминът "денудация"?
5т. 4. Кой процес предшества процеса денудация?
5т. 5. Коя сила не е основна при предизвикване на движение на разрушения от скала материал?
6т. 6. Кога има денудация?
6т. 7. Вярно ли е, че елувият е в основата на образуването на почвата?
6т. 8. Кой от изброените процеси НЕ е свързан с денудацията?
6т. 9. Каква е зависимостта между наклона на склона и протичането на денудационните процеси?
6т. 10. Как се наричат формите на релефа, създадени от изветрянето и измиването на скалите?
6т. 11. Когато земни маси се откъснат и свлекат по склона, като се отделят от него и се търкалят надолу, говорим за:
6т. 12. Кое твърдение НЕ се отнася за свлачищата?
11т. 13. Свържете частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
11т. 14. Кое изображение е на срутище?
11т. 15. По какво си причиличат свлачищата и срутищата?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!