Упражнение: Изветряне, денудация. Външни релефообразуващи процеси


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Външни релефообразуващи процеси. Изветряне, денудация" по география за 9 клас ще проверите знанията си за понятието изветряне и за видовете изветряне. Ще отговаряте на въпроси за същността, начина на протичане и необходимите условия, за да има термично, мразово, химично и биогенно изветряне. Ще разпознавате форми, създадени основно от изветрянето в България. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Напишете думата, с която да допълните изречението и то да стане вярно.
  • Релефът се образува от едновременното и непрекъснато взаимодействие между ендогенните и ...... процеси.
5т. 2. Разрушаването и химичното изменение на скалите се нарича:
5т. 3. В зависимост от силите, предизвикващи процесите на изветряне, то бива няколко вида. Кое НЕ е вид изветряне?
5т. 4. Какъв вид изветряне на скалите се извършва от корените на растенията?
5т. 5. В кои райони химичното изветряне протича най-интензивно?
6т. 6. Топлинното физическо изветряне зависи от:
6т. 7. Къде в света денонощните колебания на температурата са най-големи?
6т. 8. Попълнете пропуските в текста.
6т. 9. Кое от твърденията НЕ се отнася за химичното изветряне?
6т. 10. Разрушителното действие на микроорганизмите, растенията и животните, може да се определи като:
6т. 11. Коя от изброените скали трудно ще бъде разрушена от химичното изветряне?
6т. 12. Уникални форми се образуват при изветрянето на скалите. Разпознайте формите, чиито изображения виждате.
11т. 13. Кой е основният двигател на външните (екзогенни) релефообразуващи процеси?
11т. 14. От какво зависи степента на изветряне на скалите?
11т. 15. Имате четири области с различна температурна амплитуда: 7°C, 12°C, 17 °C и 22 °C. При коя денонощна температурна амплитуда топлинното физическо изветряне ще е най-голямо?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!