Упражнение: Формиране на релефа. Вътрешни релефообразуващи процеси. Вулканизъм и земетресения


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Формиране на релефа. Вътрешни релефообразуващи процеси. Вулканизъм и земетресения" по география за 9 клас ще проверите знанията си за процесите вулканизъм и земетресения. Ще отговаряте на въпроси за тяхната същност и начин на проява, за формите, които създават и силите, които ги причиняват. Ще имате възможността да демонстрирате знанията си за елементите на вулкана, за известни вулкани в света и да упражните уменията си за извличане на информация от карта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вътрешните релефообразуващи процеси се наричат:
5т. 2. Къде се зараждат магмените огнища на вулканите?
5т. 3. Отделянето на огромни количества енергия в земните недра свързваме с процеса:
5т. 4. Как се наричат океанските или морски вълни, които са образувани от земетресения?
5т. 5. Науката за земетресенията и движенията на земната кора се нарича:
6т. 6. Попълнете пропуснатите думи в текста.
6т. 7. Пример за островни дъги с вулканичен произход и чести земетресения са:
6т. 8. Коя релефна форма НЕ е образувана от вулканизма?
6т. 9. Коя от посочените причини е основна при възникването на земетресения?
6т. 10. Пред вас е сеизмична карта на света. Кой от споменатите райони НЕ е сеизмичен?
6т. 11. Къде силата на подземните трусове е най-голяма?
6т. 12. Свържете частите на изреченията, така че да се образува вярно твърдение.
11т. 13. С цифри са обозначени части на вулкан. Свържете цифрата с наименованието.
11т. 14. Кои са източниците на енергия за формирането и протичането на ендогенните процеси?
11т. 15. Знаете ли в коя държава се намират споменатите вулкани?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!