Упражнение: Формиране на релефа. Вътрешни релефообразуващи процеси. Тектонски движения и литосферни плочи


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Формиране на релефа. Вътрешни релефообразуващи процеси. Текстонски движения и литосферни плочи" по география за 9 клас ще проверите знанията си за понятията релеф, ендогенни и екзогенни процеси. Ще отговаряте на въпроси за същността на тези движения и за формите, които образуват. Ще разпознавате формите хорст, грабен, флексура, антиклинала и синклинала и ще давате примери за такива форми в България. Ще проверите и знанията си за литосферните плочи, изграждащи земната кора и ще обозначите някои от тях на контурна карта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Съвкупността от всички форми на земната повърхност, се нарича:
5т. 2. Вътрешните релефообразуващи процеси, се наричат:
5т. 3. Кой процес НЕ се отнася към ендогенните?
5т. 4. Вярно ли е, че вътрешните релефообразуващи процеси са действали преди милиони години и не действат сега?
5т. 5. Кое определение най-точно отразява същността на понятието „литосфера”?
6т. 6. За кой вид тектонски движения се отнася следната характеристика:
  • „Те са във вертикална посока, предизвикват издигане или потъване на големи земни блокове - резултатът е образуването на планини и плата”.
6т. 7. Кое от твърденията за колебателните движения е вярно?
6т. 8. Резултат от кой тип тектонски движения е обозначената с цифра 1 на схемата геоложка структура?  
6т. 9. Коя от изброените форми на релефа е образувана главно от проявата на ендогенните процеси?
6т. 10. Антиклиналата е земна структура, която представлява:
6т. 11. Коя от показаните форми е флексура?  
6т. 12. Свържете частите на изреченията, така че да се образува вярно твърдение.
11т. 13. Представете си, че частта от земната кора, отбелязана с II потъне, а частите отбелязани с I и III се издигнат. Какви разседни форма на релефа ще се образуват?  
11т. 14. Свържете цифрата с името на литосферната плоча!  
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!