Упражнение: Сфера и кълбо. Упражнения


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Сфера и кълбо. Упражнения" по математика за 6. клас ще сравните и преговорорите елементите на сфера и кълбо. Ще преговорите начина за намиране на лице на повърхнина на сфера и обем на кълбо. Решете задачите от теста, за да затвърдите знанията си за сфера и кълбо и придобиете умения, които да прилагате в задачите от ежедневието. Приятна работа!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете липсващите думи.
5т. 2. Вярно ли е, че повърхнината на кълбото е сфера?
5т. 3. Ако сфера и къбо имат равни радиуси, те имат:
5т. 4. Лицето на повърхнината на сфера с радиус r се намира по формулата:
5т. 5. Обемът на кълбо с радиус r се намира по формулата:
6т. 6. Попълнете правилно.
6т. 7. Попълнете правилно.
6т. 8. Намерете лицето на повърхнината на сфера с радиус 8 см (π.3,14).
6т. 9. Лицето на повърхнината на кълбо с радиус 10 см е:
6т. 10. Намерете обема на кълбо с радиус 9 см (π=3,14).
6т. 11. Дължината на голямата окръжност на сфера е 12,56 см. Лицето на околната повърхнина на сферата е:
6т. 12. Лицето на големия кръг на кълбо е 28,26 кв см. Намерете обема на сферата (π.3,14).
11т. 13. Митко направил снежен човек от две снежни топки с форма на кълбо. Главата на снежния човек била с радиус 15 см, а тялото на снежния човек било с два пъти по-голям радиус.
  • Колко куб см сняг използвал Митко за снежния човек (π=3,14)?
11т. 14. Аквариум с форма на сфера с радиус 30 см е пълен с вода до нивото на голямата окръжност. Намерете обема на водата в аквариума (π=3,14).
11т. 15. Портокал с диаметър 10 см е разрязан на две еднакви половини. Намерете сбора от лицата на повърхнините на двете половини портокал (π=3,14) .

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!