Упражнение: Ъгъл между две образуващи на конус


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Ъгъл между две образуващи на конус" по математика за 6. клас ще проверите знаете ли всичко за развивката на прав кръгов конус. Ще проверите знаете ли каква геометрична фигура е развивката на околната повърхнина на конус, ако ъгълът между двете образуващи е 180° или 90° и как се изчислява ъгълът между двете образуващи, ако знаем дължината на радиуса и образуващата. Решете задачите от теста, за да сте най-добрите по математика в 6 клас. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Дължината m на полуокръжност с радиус r е:
5т. 2. Дължината m на полуокръжност с радиус r=1 см е:
5т. 3. Всеки полукръг е кръгов сектор, ограничен от два радиуса с ъгъл между тях:
5т. 4. Всеки четвърткръг е кръгов сектор, ограничен от два радиуса, с ъгъл между тях:
5т. 5. Вярно ли е, че:
  • Един четвърткръг, ограничен от два радиуса с дължина r и ъгъл между тях 90º, има дължина на дъгата m= \frac{90}{360}2\pi r?
6т. 6. Развивката на околната повърхнина на прав кръгов конус е:
6т. 7. Ако х е ъгълът между двете образуващи, ограничаващи развивката на околната повърхнина на прав кръгов конус с радиус r и образуваща l, то ъгълът х е равен на:
6т. 8. Прав кръгов конус има радиус r=3 см и образуваща l=9 см. Развивката на околната повърхнина е кръгов сектор, ограничен от две образуващи, с ъгъл между тях, равен на:
6т. 9. Прав кръгов конус има диаметър на основата 12 см и образуваща l=12 см. Развивката на околната повърхнина е кръгов сектор, ограничен от две образуващи, с ъгъл между тях, равен на:
6т. 10. Прав кръгов конус има радиус r=8 и ъгъл между двете образуващи, ограничаващи развивката на околната повърхнина, равен на 90º. Каква е дължината на образуващата на конуса?
6т. 11. Прав кръгов конус има образуваща с дължина 4 см и ъгъл между двете образуващи, ограничаващи развивката на околната повърхнина, равен на 180º. Каква е дължината на радиуса на конуса?
6т. 12. Прав кръгов конус има образуваща с дължина 6 см и ъгъл между двете образуващи, ограничаващи развивката на околната повърхнина, равен на 60º. Каква е дължината на радиуса на конуса?
11т. 13. Ако развивката на околната повърхнина на прав кръгов конус с радиус r и образуваща l е полукръг, в какво съотношение са образуващата и радиусът на конуса?
11т. 14. Петя има картон с размери 20 см на 20 см. Може ли върху картона да начертае развивка на прав кръгов конус с радиус 5 см и образуваща с дължина 10 см.
  • Попълнете в празното поле "може" или "не може".
11т. 15. В какво съотношение са радиусът и образуващата на прав кръгов конус с радиус r и образуваща l, ако ъгълът между образуващите, ограничаващи развивката на околната повърхнина, е 90º?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!