Упражнение: Решаване на двойни неравенства


Описание на упражнението

Линейните неравенства с едно неизвестно имат няколко превъплъщения. Вече знаете как да ги решавате самостоятелно и в система. Хайде сега да се упражните и в двойните неравенства. С онлайн упражнението по математика за 8. клас "Решаване на двойни неравенства" ще направите това, докато седите удобно пред компютъра. Представяте всяко двойно неравенство като система и от тук нататък е лесно. Започнете упражнението и се убедете сами! Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете всяко от двойните неравенства със съответната система, до която се свежда всяко от тях.
5т. 2. Намерете решението на неравенството.
 • \boldsymbol{-6< 2x < 1}
5т. 3. Представете с двойно неравенство системата.
 • \boldsymbol{\left|\begin{array}{ll} 3x \leq 3-5x\\ \\ 3x>12 \\ \end{array}\right.}
5т. 4. Изберете кои двойни неравенства са еквивалентни на системата.
 • \boldsymbol{\left|\begin{array}{ll} 3(x%2B1) - 2x \leq 3(x-1) \\ 3(x-1)<0 \\ \end{array}\right.}
5т. 5. Намерете решението на неравенството.
 • \boldsymbol{-9\leq 3x-9\leq 9}
6т. 6. Кои двойни неравенства не са еквивалентни на системата?
 • \boldsymbol{\left|\begin{array}{ll}x >-2 \\\\ x < 3 \\ \end{array}\right.}
6т. 7. Намерете решението на неравенството.
 • \boldsymbol{\sqrt{5}\leq 2x-\sqrt{5}\leq 3\sqrt{5}}
6т. 8. Посочете системата, която е еквивалентна на неравенството. Намерете неговото решение.
 • \boldsymbol{5x%2B2\sqrt{2}<3x%2B2\sqrt{2}<4%2B2\sqrt{2}}
 • Изберете верните отговори.
6т. 9. Ако стойностите за \boldsymbol{x} са в числовия интервал между -4 и 8, изберете двойното неравенство, чието решение е \boldsymbol{x}.
6т. 10. Намерете решението на неравенството.
 • \boldsymbol{x%2B3\geq 2x%2B7>x-5}
6т. 11. Ако \boldsymbol{x\neq 0}, намерете решението на неравенството.
 • \boldsymbol{4<-\frac{1}{x}<3}
6т. 12. Намерете решението на неравенството.
 • \boldsymbol{x-5\leq \frac{5-x}{3}\leq x%2B10} ?
11т. 13. Намерете решението на неравенството.
 • \boldsymbol{x%2B2\sqrt{3}\leq 3x\leq 4\sqrt{3}-x}
11т. 14. Ако x\in [\frac{1}{5},%2B\infty ) е решение на двойно неравенство, посочете  кое е това неравенство.
11т. 15. Вярно ли е, че x\in (-\infty,-\sqrt{11} ) е решение на неравенството:
 • \boldsymbol{x-\sqrt{11}<\frac{\sqrt{11}-x}{2}\leq x%2B2\sqrt{11}}

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!