Упражнение: Решаване на двойни неравенства


Описание на упражнението

Линейните неравенства с едно неизвестно имат няколко превъплъщения. Вече знаете как да ги решавате самостоятелно и в система. Хайде сега да се упражните и в двойните неравенства. С онлайн упражнението по математика за 8. клас "Решаване на двойни неравенства" ще направите това, докато седите удобно пред компютъра. Представяте всяко двойно неравенство като система и от тук нататък е лесно. Започнете упражнението и се убедете сами! Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете всяко от двойните неравенства със съответната система, до която се свежда всяко от тях.
5т. 2. Намерете решението на неравенството.
 • \boldsymbol-6< 2x < 1
5т. 3. Представете с двойно неравенство системата.
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 3x \leq 3-5x\\ \\ 3x>12 \\ \endarray\right.
5т. 4. Изберете кои двойни неравенства са еквивалентни на системата.
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 3(x+1) - 2x \leq 3(x-1) \\ 3(x-1)<0 \\ \endarray\right.
5т. 5. Намерете решението на неравенството.
 • \boldsymbol-9\leq 3x-9\leq 9
6т. 6. Кои двойни неравенства не са еквивалентни на системата?
 • \boldsymbol\left|\beginarrayllx >-2 \\\\ x < 3 \\ \endarray\right.
6т. 7. Намерете решението на неравенството.
 • \boldsymbol\sqrt5\leq 2x-\sqrt5\leq 3\sqrt5
6т. 8. Посочете системата, която е еквивалентна на неравенството. Намерете неговото решение.
 • \boldsymbol5x+2\sqrt2<3x+2\sqrt2<4+2\sqrt2
 • Изберете верните отговори.
6т. 9. Ако стойностите за \boldsymbolx са в числовия интервал между -4 и 8, изберете двойното неравенство, чието решение е \boldsymbolx.
6т. 10. Намерете решението на неравенството.
 • \boldsymbolx+3\geq 2x+7>x-5
6т. 11. Ако \boldsymbolx\neq 0, намерете решението на неравенството.
 • \boldsymbol4<-\frac1x<3
6т. 12. Намерете решението на неравенството.
 • \boldsymbolx-5\leq \frac5-x3\leq x+10 ?
11т. 13. Намерете решението на неравенството.
 • \boldsymbolx+2\sqrt3\leq 3x\leq 4\sqrt3-x
11т. 14. Ако x\in [\frac15,+\infty ) е решение на двойно неравенство, посочете  кое е това неравенство.
11т. 15. Вярно ли е, че x\in (-\infty,-\sqrt11 ) е решение на неравенството:
 • \boldsymbolx-\sqrt11<\frac\sqrt11-x2\leq x+2\sqrt11

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!