new-logo

Тест: Владетел и общество в Древен Египет - част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои били представителите на обществото, които били управители на области - номи, назначавали се от фараона и му били подчинени?
2
Вярно ли е твърдението:
  • Земята била на селяните, които я обработвали и плащали данъци.
3
Защо фигурата на фараона върху египетските стенописи била най-голяма по размер?
4
Коя била причината за възникването на писмеността в Древен Египет?
5
Кое от изброените НЕ е отговорност на фараона?
6
За успеха на земеделската работа в Египет били нужни усилията на много хора. Обединението на големи групи хора довело до промени. Какво ново се появило?
7
Коя е геометричната фигура, с която най-често се изобразява обществото в Древен Египет?
8
На кой ред твърдението е вярно?
9
Свържете правилно елементите за възникването на държавната организация.
10
За кои представители на египетското общество се отнася текстът:
  • Те отговаряли за земеделската работа, занаятчийското производство и търговията. Събирали и обучавали армията изпълнявали религиозни обреди грижели се за данъците, раздавали правосъдие. Били управители на области, които фараонът назначавал и му били пряко подчинени.
11
Подредете правилно представителите на египетското общество в обществената пирамида, като започнете от върха към основата.
12
Защо в Египет имало силно развита търговия, но нямало група на търговците?
13
Вярно или грешно е твърдението:
  • В ръцете на фараона, номарсите и жреците била съсредоточена голяма власт, но заедно с правата имали и големи отговорности. Тази връзка съществува и днес - политиците имат власт и отговорност.
14
Кой орган на управление, възникнал в Древен Египет, съществува и днес?
15
Как може да се тълкува мисълта на Хатшепсут:
  • „Сега сърцето ми се мята насам и натам и се чудя какво ли ще кажат хората. Тези хора, които ще видят моите паметници в бъдни години и ще говорят за делата ми."

Описание на теста

С онлайн теста по история за 7 клас „Владетел и общество в Древен Египет - част 1“ ще проверите знанията си за появата на администрацията и писмеността. Знаете ли кои били обществените групи и как били подредени в обществената пирамида? Какви права и отговорности имали фараонът, номарсите и жреците? Вярно ли е, че и днес власт и отговорност са неделими? Какво тревожело жената фараон Хатшепсут? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (30)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се