Упражнение: Графика на функцията y = ax


Описание на упражнението

Знаете вече какво е функция, значи е време за задачи за изобразяване на графиката й. С онлайн упражнението по математика за 8. клас "Графика на функцията y = ax" ще затвърдите знанията си за функции, ще намирате координатите на точки от графиката на тази функция и ще станете по-добри в изчертаването на тази графика. Количеството решени задачи е право пропорционално на опита и увереността, които ще придобиете за справяне със задачи от този вид, а това несъмнено ще подобри успеха ви по математика в училище. Приятен тест!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Дадена е функцията \boldsymboly= 7x. Изберете всички верни твърдения.
5т. 2. Дадена е функцията \boldsymboly = \frac12x. Изберете стойностите за \boldsymbolx и за \boldsymboly, които са координати на точките от нейната графика.
5т. 3. Дадена е функцията \boldsymboly = \frac12x. Разгледайте чертежа и изберете коя е нейната графика.
5т. 4. Разгледайте чертежа и посочете коя е графиката на функцията \boldsymboly = - x.
5т. 5. Дадена е функцията \boldsymboly = m.x.
 • Ако знаете, че \boldsymbolm< 0, то твърдението: "При нарастване на стойностите за \boldsymbolx графиката на функцията намалява." е?
6т. 6. При какви стойности на константата \boldsymbolk графиката на функцията \boldsymboly = k.x ще се увеличава с увеличаване на стойностите на \boldsymbolx?
6т. 7. Дадена е функцията \boldsymboly=2a.x.
 • Ако знаете, че \boldsymbola>0, посочете коя от функциите в отговорите ще има графика с 2 пъти по-голям наклон.
6т. 8. Разгледайте чертежите в отговорите и посочете кои функции y = ax, имат намаляващи графики (a<0).
6т. 9. Дадена е функцията \boldsymboly = b.x, за която знаем, че \boldsymbolb<0.
 • Вярно ли е, че: С намаляването на стойностите за \boldsymbolbнаклонът на графиката на функцията става по-малко стръмен и се отдалечава от ординатната ос?
6т. 10. Разгледайте чертежа и изберете функцията, чиято графика е изобразена на него.
6т. 11. Дадена е функцията \boldsymboly = a.x.
 • Намерете стойността на \boldsymbola,  за която графиката на функцията минава през точките с координати (-1, 1), (-2, 2) и (1, -1), както е  изобразено на чертежа.
 • Напишете полученото число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
 
6т. 12. Разгледайте графиките на функциите, показани на чертежа.
 • Подредете графиките според големината на техния наклон като поставите тази с най-малкия наклон най-отгоре.
11т. 13. За кои стойности на \boldsymbolx и на \boldsymbola  графиката на функцията \boldsymboly=\frac13ax се намира над абцисната ос на координатната система?
 • Изберете всички верни отговори.
11т. 14. Дадена е функцията \boldsymboly= -5x.
 • а) За кои стойности на \boldsymbolx, графиката на функцията се намира под абцисната ос (y<0)?
 • б) Посочете номера на графиката от чертежа, която графика на функцията.
11т. 15. Даден е правоъгълен трапец, на който два от върховете лежат на графиката на функцията \boldsymbolf(x)=\frac32x, а другите два лежат на абцисната ос, както е показано на чертежа. Ако координатите на върховете са:
 • A(6,0)
 • B(6, f(6))
 • C(2, f(2))
 • D(2, 0),
 • намерете лицето на трапеца.
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

13:25 - 10.01.2016

разбрах всичко
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1