Упражнение: България на три морета. Цар Йоан Асен II (1218 - 1241)- част 3


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 11 клас „България на три морета. Цар Йоан Асен II (1218-1241) - част 3“ ще проверите знанията си за могъществото на Средновековна България. Как през 1235 г. е възстановена Българската патриаршия? Знаете ли, че 1230 г. е важна с победата при Клокотница и с издаването на Дубровнишката грамота? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои са условията на договора между България и Никея, по силата на който е възстановена Българската патриаршия?
5т. 2. Вярно или грешно е твърдението:
  • Иван Асен II бил в съюз с Латинската империя и подновил преговорите за сключване на уния с папата.
5т. 3. Кои действия на Иван Асен II го правят един от най-успешните български владетели?
5т. 4. Кой град бил наричан „трети Рим“ при управлението на Иван Асен II?
5т. 5. Вярно ли е, че личностните качества на цар Иван Асен II допринасят за издигането на България в политически фактор в Югоизточна Европа?
6т. 6. Кое НЕ се отнася до могъществото на България при Иван Асен II?
6т. 7. Кои характеристики доказват стопанския подем при управлението на Иван Асен II?
6т. 8. Кое НЕ е вътрешен фактор за издигането на България в първа сила на Балканите?
6т. 9. Кои са външните фактори за издигането на България в първа сила в Европейския Югоизток при Иван Асен II?
6т. 10. Кое религиозно учение се явява своеобразен измерител на вътрешната стабилност в средновековна България?
6т. 11. Коя е причината Иван Асен II да не преследва богомилската ерес по време на своето управление?
6т. 12. Вярно или грешно е твърдението:
  • България постига могъщество при управлението на Симеон и Иван Асен II чрез множество военни победи, територията ѝ достига до три морета, но не успява да се превърне в първа сила на Балканите.
11т. 13. Какви сведения дава църквата Свети Четиридесет мъченици, въздигната в чест на голямата победа на Иван Асен II при Клокотница?
11т. 14. Прочетете текста и запишете името на документа. 
11т. 15.  Какви привилегии и в чия полза са дадени в Дубровнишката грамота от 1230 г.?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!