Упражнение: България отново между Рим и Константинопол. Цар Калоян (1197-1207)- част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 11 клас „България отново между Рим и Константинопол. Цар Калоян (1197-1207) - част 1“ ще проверите знанията си за отцепниците Добромир Хриз и Иванко. Успява ли цар Калоян да стабилизира държавата? Кои са дипломатическите ходове на Калоян спрямо Византия и Рим? Знаете ли, че с унията от 1204 г. Калоян получава титлата крал, а църковният глава е признат за примас? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете периода на управление на цар Калоян.
5т. 2. Коя стратегически важна крепост, последна опора на Византия в Северна България, била завладяна от цар Калоян през 1201 г.?
5т. 3. През коя година бил подписан мирен договор между България и Византия, според който България си възвърнала предишните си граници?
5т. 4. Кои територии били окупирани от Унгария, защото според унгарския владетел българите ги притежавали незаконно?
5т. 5. В кой ред личностите и годината са верни за сключената уния между България и Папството?
6т. 6. Подредете в хронологичен ред управлението на владетелите.
6т. 7. През коя година се случват събитията: Сключването на мирен договор между България и Византия и Окупирането на Белградска и Браничевска област от Унгария?
6т. 8. Вярно или грешно е твърдението:
  • Папа Инокентий III дал на Калоян титлата крал, а на българския църковен глава присъдил сан примас, което не е признание за царската власт и патриаршеския сан на владетеля и църковния глава на България.
6т. 9. Вярно ли е, че след унията от 1204 г. цар Калоян признал върховната власт на папата, а българите приели католицизма за официална религия?
6т. 10. Свържете правилно елементите.
6т. 11. Коя е вярната хронологическа последователност на събитията?
6т. 12. Посочете владетели и събития, които са доказателство за постижение след умело водена дипломатическа дейност.
11т. 13. С кое историческо събитие, тълкувано като „принос на  Калоян за връщането на Варна към българската държава“, свързвате паметника на Калоян във Варна? 
11т. 14. За какво НЕ свидетелства цитираният откъс от извора?
11т. 15. С кое събитие свързвате изображението? 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!