new-logo

Тест: Уравнение на състоянието на идеален газ

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
  • Всяко състояние на топлинно равновесие на дадена маса газ се характеризира с точно определена стойност на:
2
Попълнете празните места така, че да получите вярно твърдение.
3
Вярното твърдение за изобарен процес е:
4
Законът на Шарл е:
5
Според уравнението на състоянието на идеален газ произведението от обема и налягането на идеален газ във всяко състояние на топлинно равновесие е равно на абсолютната температура.
6
Вярното твърдение за изохорен процес е:
7
Уравнението на състоянието на идеален газ за изотермен процес е:
8
Какви са процесите, показани на графиката? 
9
Определете изменението на основните величини при прехода на идеален газ от състояние 1 в състояние 2. 
10
За дадена маса идеален газ:  \fracp.VT=2.10^2 \fracJK . Колко е налягането на газа, когато той заема обем 0,29 m^3  при температура  17^0C?
11
Дадена маса азот при температура 250 К и налягане 1.10^6 Ра заема обем 2,5 m^3. Какъв обем ще заема газът при температура 300 К и налягане 1.10^5 Ра?
12
Идеален газ, намиращ се в цилиндър, преминава от състояние А в състояние В без да се променя масата му. Параметрите, определящи състоянието на газа, са дадени в таблицата. Посочете числото, което трябва да се запише в празната клетка на таблицата. 
13
Свържете правилно частите от изречения така, че да получите верни твърдения.
14
На графиката са показани различни състояния (отбелязани с точки) на дадена маса идеален газ. В кое от четирите състояния газът притежава максимална вътрешна енергия? 
15
Манометърът на цилиндър с газ при температура  27^0Cпоказва 5 atm. Когато изнесли цилиндъра на улицата, където температурата е -23^0C, манометърът показал 3,6 atm.
  • Получило ли се е изтичане на газ при пренасянето на цилиндъра? По коя формула можем да направим необходимите изчисления?

Описание на теста

Онлайн тестът „Уравнение на състоянието на идеален газ“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Можете ли да прилагате законите при изотермен, изобарен и изохорен процес с идеален газ? Какво гласи уравнението на състоянието на идеалния газ? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Идеален газ“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се