new-logo

Тест: Приложение на първия принцип на термодинамиката при идеален газ

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вътрешната енергия на дадено количество идеален газ зависи:
2
Вярното твърдение за изохорен процес е:
3
Един от законите не съответства на процеса. Кой е той?
4
При изобарен процес не се променя вътрешната енергия на газа.
5
При кой процес с идеален газ не се извършва работа?
6
При кой от изброените процеси въздухът се охлажда?
7
Подредете правилно частите на изречението така, че да получите вярно твърдение.
8
При изохорен процес с дадена маса идеален газ не се изменя:
9
При изотермно разширение газовете:
10
Увеличението на вътрешната енергия на една термодинамична система е 50 J, а външните сили са извършили върху нея работа 15 J. Определете количеството топлина, което системата е получила.
11
Идеален газ получава 3 kJ количество топлина и вътрешната му енергия нараства с 2 kJ. Възможно ли е този процес да е изохорен?
12
При кой процес нараства кинетичната енергия на молекулите на идеален газ?
13
В камерата на хладилник замръзва вода, при което от нея се отнема 750 kJ топлина. Каква е разликата между стойностите на вътрешната енергия на водата в крайното и в началното състояние?
14
Идеален газ поглъща количество топлина Q и се разширява. В кой от следните два случая газът ще извърши повече работа: а) процесът на разширение е изотермен или б) процесът е изобарен?
  • Подредете правилно частите от изречението така, че да получите вярно твърдение.
15
Съд с обем 0,01 m^3 е напълнен с хелий при налягане 2.10^5 Pa. Газът се разширява изобарно и обемът му става 0,03 m^3. Колко е погълнатото от хелия количество топлина? Отношението на работата на газа към нарастването на вътрешната му енергия при изобарното разширение е \frac23.

Описание на теста

Онлайн тестът „Приложение на първия принцип на термодинамиката при идеален газ“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Можете ли да прилагате първия принцип на термодинамиката при анализ на изотермни, изохорни и изобарни процеси с идеален газ? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Идеален газ“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се