Упражнение: Приложение на първия принцип на термодинамиката при идеален газ


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Приложение на първия принцип на термодинамиката при идеален газ“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Можете ли да прилагате първия принцип на термодинамиката при анализ на изотермни, изохорни и изобарни процеси с идеален газ? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Идеален газ“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вътрешната енергия на дадено количество идеален газ зависи:
5т. 2. Вярното твърдение за изохорен процес е:
5т. 3. Един от законите не съответства на процеса. Кой е той?
5т. 4. При изобарен процес не се променя вътрешната енергия на газа.
5т. 5. При кой процес с идеален газ не се извършва работа?
6т. 6. При кой от изброените процеси въздухът се охлажда?
6т. 7. Подредете правилно частите на изречението така, че да получите вярно твърдение.
6т. 8. При изохорен процес с дадена маса идеален газ не се изменя:
6т. 9. При изотермно разширение газовете:
6т. 10. Увеличението на вътрешната енергия на една термодинамична система е 50 J, а външните сили са извършили върху нея работа 15 J. Определете количеството топлина, което системата е получила.
6т. 11. Идеален газ получава 3 kJ количество топлина и вътрешната му енергия нараства с 2 kJ. Възможно ли е този процес да е изохорен?
6т. 12. При кой процес нараства кинетичната енергия на молекулите на идеален газ?
11т. 13. В камерата на хладилник замръзва вода, при което от нея се отнема 750 kJ топлина. Каква е разликата между стойностите на вътрешната енергия на водата в крайното и в началното състояние?
11т. 14. Идеален газ поглъща количество топлина Q и се разширява. В кой от следните два случая газът ще извърши повече работа: а) процесът на разширение е изотермен или б) процесът е изобарен?
  • Подредете правилно частите от изречението така, че да получите вярно твърдение.
11т. 15. Съд с обем 0,01 е напълнен с хелий при налягане 2.10^5 Pa. Газът се разширява изобарно и обемът му става 0,03 m^3. Колко е погълнатото от хелия количество топлина? Отношението на работата на газа към нарастването на вътрешната му енергия при изобарното разширение е \frac23.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!