Упражнение: Старобългарската култура (VII- X в.). Формиране и постижения - част 3


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 11 клас „Старобългарската култура (VII-Xв.). Формиране и постижения - част 3“ ще проверите знанията си за Златния век на българската култура. С какво са значими творбите „Азбучна молитва“, „Шестоднев“, „Учително евангелие“? А знаете ли кои са произведенията на Йоан Екзарх, Константин Преславски и Черноризец Храбър? Какво е значението на апокрифната литература? Знаете ли какво е мястото на средновековна България в европейското културно развитие? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой град се обособил като център на образование и наука при управлението на Симеон?
5т. 2. Вярно или грешно е твърдението:
  • При управлението на Симеон Старобългарската книжнина достигнала своя разцвет в развитието си.
5т. 3. Вярно ли е, че Симеон покровителствал развитието на българската култура и литература, но самият той не ръководел дейността, въпреки че имал високо образование?
5т. 4. За кое литературно произведение се отнася описанието:
  • Литературен сборник, преведен под ръководството на Симеон, който съдържа разнообразни и богати по съдържание 383 статии.
5т. 5. Попълнете пропуснатото в текста.
6т. 6. Свържете правилно автора с произведението.
6т. 7. Защо трите сборника от времето на Симеон са с важно значение?
6т. 8. Кое доказва енциклопедичния характер на „Шестоднев“?
6т. 9. Свържете правилно елементите, за да се получат верни твърдения.
6т. 10. Кой автор от Златния век на българската култура в свое произведение защитава делото на св. св. Кирил и Методий и правото на славяните да се образоват на родния си език?
6т. 11. Какво е значението на апокрифната литература?
6т. 12. Свържете правилно елементите.
11т. 13. Кое НЕ се свързва със съдържанието на „Азбучна молитва“ на Черноризец Храбър?
11т. 14. Запишете заглавието на произведението на Константин Преславски, чийто откъс от текста виждате.
11т. 15. Кое изображение НЕ се отнася за времето на Златния век на българската култура?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!