new-logo

Тест: Византийско владичество (1018 - 1185г.) - част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои били варварските племена от т.нар. втора тюркска вълна, които първи нахлули в българските земи, преминали на юг от р. Дунав и се заселили там като федерати на Византия?
2
Вярно или грешно е твърдението:
  • Периодът от средата на XI в. до края на XII в. било смутно време за Византия. Империята била разтърсена от династични борби, въстания и варварски нашествия.
3
Кои били племената от т.нар. трета вълна варварски нашествия, която разстроила живота в българските земи през 80-те години на XII в.?
4
Кое важно за Западна Европа събитие оказало силно влияние върху живота на населението на Балканите в това число на българите?
5
С кое религиозно учение се свързват имената на светците Прохор Пчински, Йоаким Осоговски и Гавраил Лесновски?
6
Защо българското население в източните райони не участвало активно в борбите за освобождение и възстановяване на българската държава през XI - XII в.?
7
Вярно или грешно е твърдението:
  • "Засилването на отшелничеството е показател за тежкото състояние на българското общество през XII век."
8
Какви етнически групи се смесили с основното българско население в годините на византийската власт по българските земи?
9
Вярно ли е, че въпреки чуждата византийска власт по време на византийското владичество за българите имало и положителни последици, защото те натрупали боен опит, укрепнало народното самосъзнание и устояли на чуждите варварски набези?
10
Защо християнските войски от Първия кръстоносен поход разорявали българските земи?
11
Свържете правилно елементите, за да се получат верни твърдения.
12
Разгледайте внимателно картата и отбележете текста, който съответства на синята линия в легендата.
13
Защо християни от Първия кръстоносен поход разоряват и опустошават земи на българското християнско население и се отнасят с него като с врагове?
14
Кой от манастирите е основан по времето на византийската власт по българските земи (1018 - 1185)?
15
Защо периодът 1018 - 1185 година назоваваме „владичество“, а не „робство“?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11 клас „Византийско владичество - част 3“ ще проверите знанията си за състоянието на българите по време на византийската власт. Как българите се справили с набезите на кумани и печенези в българските земи? Защо кръстоносците от Първия кръстоносен поход гледали българското население като схизматици? Знаете ли, че Бачковският манастир е основан по време на византийското владичество? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се