Упражнение: Византийско владичество (1018 - 1185г.) - част 3


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 11 клас „Византийско владичество - част 3“ ще проверите знанията си за състоянието на българите по време на византийската власт. Как българите се справили с набезите на кумани и печенези в българските земи? Защо кръстоносците от Първия кръстоносен поход гледали българското население като схизматици? Знаете ли, че Бачковският манастир е основан по време на византийското владичество? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои били варварските племена от т.нар. втора тюркска вълна, които първи нахлули в българските земи, преминали на юг от р. Дунав и се заселили там като федерати на Византия?
5т. 2. Вярно или грешно е твърдението:
  • Периодът от средата на XI в. до края на XII в. било смутно време за Византия. Империята била разтърсена от династични борби, въстания и варварски нашествия.
5т. 3. Кои били племената от т.нар. трета вълна варварски нашествия, която разстроила живота в българските земи през 80-те години на XII в.?
5т. 4. Кое важно за Западна Европа събитие оказало силно влияние върху живота на населението на Балканите в това число на българите?
5т. 5. С кое религиозно учение се свързват имената на светците Прохор Пчински, Йоаким Осоговски и Гавраил Лесновски?
6т. 6. Защо българското население в източните райони не участвало активно в борбите за освобождение и възстановяване на българската държава през XI - XII в.?
6т. 7. Вярно или грешно е твърдението:
  • "Засилването на отшелничеството е показател за тежкото състояние на българското общество през XII век."
6т. 8. Какви етнически групи се смесили с основното българско население в годините на византийската власт по българските земи?
6т. 9. Вярно ли е, че въпреки чуждата византийска власт по време на византийското владичество за българите имало и положителни последици, защото те натрупали боен опит, укрепнало народното самосъзнание и устояли на чуждите варварски набези?
6т. 10. Защо християнските войски от Първия кръстоносен поход разорявали българските земи?
6т. 11. Свържете правилно елементите, за да се получат верни твърдения.
6т. 12. Разгледайте внимателно картата и отбележете текста, който съответства на синята линия в легендата.
11т. 13. Защо християни от Първия кръстоносен поход разоряват и опустошават земи на българското християнско население и се отнасят с него като с врагове?
11т. 14. Кой от манастирите е основан по времето на византийската власт по българските земи (1018 - 1185)?
11т. 15. Защо периодът 1018 - 1185 година назоваваме „владичество“, а не „робство“?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!