Упражнение: Запазване на енергията при топлинните процеси (решаване на задачи част2)


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Запазване на енергията при топлинните процеси (решаване на задачи част 2)“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Можете ли да прилагате зависимостите при топлинните процеси в различни ситуации? На какво е равна специфичната топлина на изгаряне? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Топлинно движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Процесът на предаване на количество топлина от едно тяло на друго при контакт между тях се нарича:
5т. 2. Специфичният топлинен капацитет характеризира зависимостта на количеството топлина от веществото.
5т. 3. Подредете частите от изречението така, че да получите вярно твърдение за уравнението на топлинния баланс.
5т. 4. По коя формула можем да изчислим количеството топлина, отделено при изгаряне на дадено гориво?
5т. 5. Коя е мерната единица за специфичната топлина на изгаряне?
6т. 6. Учител попитал учениците какво означава изразът "Специфичната топлина на изгаряне на керосина е  46 \fracMJkg ." Само един ученик отговорил вярно. Посочете кой е верният отговор.
6т. 7. Сравнете отделената топлина при изгаряне на въглища с маса m1= 2kg  и въглища с маса m2= 1kg .
6т. 8. Стъклена пръчка с маса 0,5 kg започва да се загрява от температура 25^0C, като получава количество топлина 200 kJ. Каква е крайната температура на пръчката? Специфичният топлинен капацитет на стъклото е 840 \fracJkg.K .
6т. 9. В пещ са изгорени еднакво количество каменни въглища и сухи дърва. Като имате предвид, че специфичната топлина на изгаряне на въглищата е по-голяма от тази на дървесината, посочете вярното твърдение.
6т. 10. Пр изгаряне на 1 килограм гориво се е отделила енергия 46 MJ. Като използвате данните от таблицата посочете вярното твърдение.  
6т. 11. 10 грама етилов спирт са изгорели в спиртна лампа за 10 минути. Какво количество топлина се е отделило при изгарянето на спирта?  
6т. 12. При изгаряне на 3 kg барут се е отделила 11,3 MJ топлина. Колко е специфичната топлина на изгаряне на барута?
11т. 13. С колко градуса ще се нагрее 3 kg вода, ако всичката топлина, отделена при пълното изгаряне на 10 g спирт е отишла за нейното нагряване?
  • Специфичната топлина на изгаряне на спирта е 2,94.10^7\fracJkg , а специфичният топлинен капацитет на водата е 4200\fracJkg.K .
11т. 14. В спиртна лампа е налят 200 ml спирт. Какво количество топлина се отделя след изгарянето на 90 % от него?
  • Плътността на спирта е  790 \frackgm^3, а специфичната топлина на изгаряне е  2,94.10^7\fracJkg .
11т. 15. До каква температура ще се нагрее водата в пълен до горе котел с вместимост 3m^3  при изгарянето на 40 kg въглища. Началната температура е  10^0C и само 60% от отделеното количество топлина отива за загряването на водата.
  • Специфичната топлина на изгаряне на въглищата е  25 000 \fracJkg , специфичният топлинен капацитет на водата е 4 200 \fracJkg.K , а плътността на водата е 1 000 \frackgm^3 .

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!