new-logo

Тест: Запазване на енергията при топлинните процеси (решаване на задачи част2)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Процесът на предаване на количество топлина от едно тяло на друго при контакт между тях се нарича:
2
Специфичният топлинен капацитет характеризира зависимостта на количеството топлина от веществото.
3
Подредете частите от изречението така, че да получите вярно твърдение за уравнението на топлинния баланс.
4
По коя формула можем да изчислим количеството топлина, отделено при изгаряне на дадено гориво?
5
Коя е мерната единица за специфичната топлина на изгаряне?
6
Учител попитал учениците какво означава изразът "Специфичната топлина на изгаряне на керосина е  46 \fracMJkg ." Само един ученик отговорил вярно. Посочете кой е верният отговор.
7
Сравнете отделената топлина при изгаряне на въглища с маса m1= 2kg  и въглища с маса m2= 1kg .
8
Стъклена пръчка с маса 0,5 kg започва да се загрява от температура 25^0C, като получава количество топлина 200 kJ. Каква е крайната температура на пръчката? Специфичният топлинен капацитет на стъклото е 840 \fracJkg.K .
9
В пещ са изгорени еднакво количество каменни въглища и сухи дърва. Като имате предвид, че специфичната топлина на изгаряне на въглищата е по-голяма от тази на дървесината, посочете вярното твърдение.
10
Пр изгаряне на 1 килограм гориво се е отделила енергия 46 MJ. Като използвате данните от таблицата посочете вярното твърдение.  
11
10 грама етилов спирт са изгорели в спиртна лампа за 10 минути. Какво количество топлина се е отделило при изгарянето на спирта?  
12
При изгаряне на 3 kg барут се е отделила 11,3 MJ топлина. Колко е специфичната топлина на изгаряне на барута?
13
С колко градуса ще се нагрее 3 kg вода, ако всичката топлина, отделена при пълното изгаряне на 10 g спирт е отишла за нейното нагряване?
  • Специфичната топлина на изгаряне на спирта е 2,94.10^7\fracJkg , а специфичният топлинен капацитет на водата е 4200\fracJkg.K .
14
В спиртна лампа е налят 200 ml спирт. Какво количество топлина се отделя след изгарянето на 90 % от него?
  • Плътността на спирта е  790 \frackgm^3, а специфичната топлина на изгаряне е  2,94.10^7\fracJkg .
15
До каква температура ще се нагрее водата в пълен до горе котел с вместимост 3m^3  при изгарянето на 40 kg въглища. Началната температура е  10^0C и само 60% от отделеното количество топлина отива за загряването на водата.
  • Специфичната топлина на изгаряне на въглищата е  25 000 \fracJkg , специфичният топлинен капацитет на водата е 4 200 \fracJkg.K , а плътността на водата е 1 000 \frackgm^3 .

Описание на теста

Онлайн тестът „Запазване на енергията при топлинните процеси (решаване на задачи част 2)“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Можете ли да прилагате зависимостите при топлинните процеси в различни ситуации? На какво е равна специфичната топлина на изгаряне? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Топлинно движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се