Упражнение: Византийско владичество (1018 - 1185г.) - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 11 клас „Византийско владичество - част 2“ ще проверите знанията си за въстанията срещу византийската власт. Каква била съдбата на ръководителите на първите съпротиви Петър Делян и Георги Войтех? С кои събития са свързани годините 1040 и 1072? Кои са Тихомир, Алусиан и Константин Бодин? Знаете ли, че наследниците на Самуил стават жертва на наследниците на Арон? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че след смъртта на Василий II, наследниците му продължили неговата политика на омиротворяване?
5т. 2. Кое послужило като повод за въстанието начело с Петър Делян?
5т. 3. Кога избухнало въстанието начело с Петър Делян?
5т. 4. Вярно или грешно е твърдението:
  • „Въстаниците на Петър Делян достигнали до Ниш, Скопие, Коринтския провлак и Драч на Адриатическо море. Въпреки успехите това не направило впечатление на византийския император Михаил IV, а във Византия дори нямало отзвук.“
5т. 5. Попълнете пропуснатото в текста.
6т. 6. Кои факти показват целта на въстанието на Петър Делян?
6т. 7. Свържете правилно елементите, за да се получат верни твърдения.
6т. 8. Свържете правилно елементите така, че да се получат верни твърдения.
6т. 9. Запишете годината на въстанието, за което се отнася текстът:
  • „30 години след въстанието на Петър Делян българите организирали нов опит срещу византийската власт. Започнало в Скопие, ръководено от болярина Георги Войтех въстанието не успяло да възстанови българската държавност, но имало важно значение.“
6т. 10. Вярно или грешно е твърдението:
  • Двете въстания на Петър Делян и на Георги Войтех имали цел освобождение и възстановяване на българската държава, но били с различни резултати.
6т. 11. Кои били благоприятните външни фактори за въстанието на Георги Войтех?
6т. 12. Вярно или грешно е твърдението:
  • "Водачите на двете въстания (1040г. и 1072г.) срещу византийската власт се оглавили от наследници на Самуиловия род и приели името на първия цар Петър, който бил официално признат от Византия."
11т. 13. Съотнесете текста на хрониста Скилица към повод, причина, цел или последица от въстанието на Петър Делян.
  • „Българите отскоро положили врат под ярема и силно се стремели към свобода.“
11т. 14. Свържете правилно картите със съответното въстание и неговото развитие.
11т. 15. Свържете правилно елементите, като изберете подходящото обяснение за миниатюрите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!