new-logo

Тест: Византийско владичество (1018 - 1185г.) - част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое е важното събитие в историята на Първото българско царство, което е първото сериозно изпитание за устойчивостта на българите като народ през XI - XII в.?
2
Вярно ли е, че след завладяването на България от Византия император Василий II въвел промени, които доближавали управлението на българските земи до византийската военно-административна система?
3
Свържете правилно елементите така, че да се получат верни твърдения.
4
В кои български земи Византия въвежда по-различен статут от този в останалите завладени български територии?
5
Каква била съдбата на българската църква след завладяването на Охридското царство?
6
Защо в българските земи в Централна и Източна Тракия император Василий II въвежда традиционната византийска военно-административна система?
7
Защо византийският император понижил българската църква, но запазил националния ѝ облик?
8
Защо византийският император запазил структурата и организацията на българската църква?
9
Как може да се оцени политиката на Византия да запази организацията и структурата на българската църква, което смекчавало тежестите от загубата на държавна независимост на българите?
10
Коя група от българското общество била целенасочено претопявана от византийската власт, за да лиши българите от ръководител в борбите срещу чуждата власт?
11
Защо през целия период на византийска власт по българските земи се провеждала политика на принудително изселване на българско население?
12
Свържете правилно елементите така, че да се получат верни твърдения.
13
За кой процес и за коя обществена група дава сведение арменският историк Аристаклес Ластивертци в откъса:
  • „Василий II чрез измама събрал българските войски на едно място под предлог, че ще им раздаде награди, а след това наредил всички да бъдат включени в един списък и да ги изпратят на Изток по пътища, от които няма връщане.“
14
Защо нашата лична оценка за управлението на Василий II Българоубиец е различна от обективната оценка за историческите събития през XI - XII в.?
15
Кое от управленската политика на Василий II го характеризира като опитен държавник, далновиден владетел и успешен император?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11 клас „Византийско владичество - част 1“ ще проверите знанията си за промените след края на Охридското царство. Каква била съдбата на българската аристокрация, войски и селяни? Защо Василий II Българоубиец запазил Българската църква като национална архиепископия? Как се отразила новата власт върху живота на българите, които ставали зависими от динатите парици? Знаете ли, че българските земи били превърнати в теми България, Паристрион (Подунавие), Придунавски градове с управители гърци? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се