new-logo

Тест: Запазване на енергията при топлинните процеси (решаване на задачи част1)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Топлообмен може да се извърши само между две тела, но не и повече.
2
Количество топлина се нарича тази част от вътрешната енергия, която:
3
Количеството топлина, което е изразходвано за нагряване на тяло, зависи от:
4
По коя формула може да се пресметне специфичният топлинен капацитет на тяло при неговото охлаждане?
5
Попълнете празните места в текста така, че да получите вярно твърдение.
6
Специфичният топлинен капацитет на водата е 4 200 \fracJkg.K . Посочете вярното твърдение.
7
Топла и студена вода с различни маси и различни начални температури се смесват. Поради топлинни загуби, в околното пространство се е отделила топлина Q3 . Приетата топлина от студената вода е Q1 , а отдадената топлина от топлата вода е Q2 .
  • Уравнението на топлинния баланс за случая има вида:
8
Между тяло 1 с температура  30^0C  и тяло 2 с температура 300 К  се осъществява топлообмен. Сравнете двете температури и определете кое тяло отдава топлина и кое се нагрява. Топлообменът с околната среда се пренебрегва.
  • Попълнете празните места в текста така, че да получите верни твърдения.
9
Желязно и медно топче с еднакви маси са нагрети до една и съща температура и са потопени в съд с хладка вода. Специфичният топлинен капацитет на желязото е 450 \fracJkg.K, а на медта е 390 \fracJkg.K. Топлообменът с околната среда се пренебрегва. Следователно желязното топче ще повиши с повече градуси температурата на водата.
10
Нагрято до червено парче желязо е потопено във вода. Масите на водата и желязното парче са еднакви. Как се изменят температурите им при настъпване на топлинно равновесие?
11
Смесваме вода с температура  20^0C  с два пъти по-голямо количество вода с температура  80^0C. Колко е температурата на водата след установяване на топлинно равновесие? Топлообменът с околните тела се пренебрегва.
12
Стоманен детайл се закалява чрез нагряване до температура 800^0C и се пуска в масло с маса 2 kg и температура 10^0C. При това маслото се нагрява до 40^0C.
  • Колко е масата на стоманения детайл, ако след престоя му в маслото също достига  до 40^0C?
  • Специфичния топлинен капацитет на маслото е 2 100 \fracJkg.K, а на стоманата 500 \fracJkg.K . Топлообменът с околната среда се пренебрегва.
13
За запълване на вана с вместимост 200 литра е смесена студена вода с температура 10^0C и гореща вода с температура 60^0C. Колко студена и гореща вода трябва да се използва, за да се получи вода с температура 40^0C? Топлообменът с околната среда се пренебрегва.
14
Смесили 6 kg вода с температура 42^0C, 4 kg вода с температура 72^0C и 20 kg вода с температура 18^0C. Колко е крайната температура на сместа? Топлообменът с околната среда се пренебрегва.
15
Течност със специфичен топлинен капацитет c1 и температура 60^0C се смесва с течност със специфичен топлинен капацитет c2  и температура 30^0C. Температурата на сместа е 50^0C. Двете течности имат еднакви маси.  Топлообменът с околната среда се пренебрегва.
  • Определете отношението  \fracc1c2.

Описание на теста

Онлайн тестът „Запазване на енергията при топлинните процеси (решаване на задачи част 1)“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как се извършва топлообмен? Можете ли да прилагате различните зависимости при топлинните процеси? Как се решават задачи от топлообмен между телата? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Топлинно движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се