new-logo

Тест: Почви на България - Видове почви част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В какви форми на релефа се проявява вертикалната зонираност на почвите?
2
Широчинно зонални почви са:
3
Запишете името на почвения тип, който се нарича още "рендзини".
4
Вярно ли е твърдението, че почвите, които се образуват под въздействието на локални фактори, се наричат зонални?
5
Как се нарича дейността, която хората извършват, за да знаят във всеки момент какво е състоянието на почвата?
6
Азонални почви НЕ са:
7
В каква последователност от подножието към билата са разпространенени почвите във високите планини?
8
Под каква растителност се развиват тъмноцветните горски почви?
9
Кой почвен тип съдържа между 10 и 30 % хумус, но не се използва в земеделието?
10
Ако сте млад земеделски стопанин и искате да отглеждате зеленчуци, върху кой тип почва ще изберете да ги засеете?
11
В районите с карстови терени се срещат:
12
Кои са факторите, довели до образуването на засолените почви?
13
Като използвате картата на почвите в България и знанията, които вече имате, свържете посочените места с видовете почви, характерни за тях.
14
Свържете изреченията така, че да се получат верни твърдения.
15
Като използвате картата на почвите в България и знанията, които вече имате, свържете посочените места с видовете почви, характерни за тях.

Описание на теста

С онлайн теста "Почви на България - видове почви, част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за почвите в планинската почвена зона и азоналните почвени типове у нас. Ще разберете дали сте усвоили знания за зоналните и азоналните почвени типове. Ще отговаряте на въпроси за начина на образуване на почвите, за местата, където са разпространени и растенията, които виреят върху тях. Направете теста, попълнете знанията си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се