Упражнение: Почви на България - Видове почви част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Почви на България - видове почви, част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за почвите в планинската почвена зона и азоналните почвени типове у нас. Ще разберете дали сте усвоили знания за зоналните и азоналните почвени типове. Ще отговаряте на въпроси за начина на образуване на почвите, за местата, където са разпространени и растенията, които виреят върху тях. Направете упражнението, попълнете знанията си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В какви форми на релефа се проявява вертикалната зонираност на почвите?
5т. 2. Широчинно зонални почви са:
5т. 3. Запишете името на почвения тип, който се нарича още "рендзини".
5т. 4. Вярно ли е твърдението, че почвите, които се образуват под въздействието на локални фактори, се наричат зонални?
5т. 5. Как се нарича дейността, която хората извършват, за да знаят във всеки момент какво е състоянието на почвата?
6т. 6. Азонални почви НЕ са:
6т. 7. В каква последователност от подножието към билата са разпространенени почвите във високите планини?
6т. 8. Под каква растителност се развиват тъмноцветните горски почви?
6т. 9. Кой почвен тип съдържа между 10 и 30 % хумус, но не се използва в земеделието?
6т. 10. Ако сте млад земеделски стопанин и искате да отглеждате зеленчуци, върху кой тип почва ще изберете да ги засеете?
6т. 11. В районите с карстови терени се срещат:
6т. 12. Кои са факторите, довели до образуването на засолените почви?
11т. 13. Като използвате картата на почвите в България и знанията, които вече имате, свържете посочените места с видовете почви, характерни за тях.
11т. 14. Свържете изреченията така, че да се получат верни твърдения.
11т. 15. Като използвате картата на почвите в България и знанията, които вече имате, свържете посочените места с видовете почви, характерни за тях.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!