Упражнение: Работа на външна сила


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Работа на външна сила“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кои са начините, по които може да се измени вътрешната енергия на едно тяло? Как се определя работата при изменение на обема на газ? Кога работата на газа е положителна и кога отрицателна? А на външните сили? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Топлинно движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете празните места в текста, така че да получите вярно твърдение.
5т. 2. Цилиндър с бутало е напълнен с газ. В кой от следните случаи можем да сме сигурни, че газът извършва работа?
5т. 3. На фигурата е показан газ, който е затворен в цилиндър с подвижно бутало. Подредете правилно частите от изречението, така че да получите вярно твърдение. 
5т. 4. Външните сили извършват положителна работа при:
5т. 5. Коя формула се отнася до работата, извършена от газа при разширение?
6т. 6. Работата на външната сила е равна на работата на газа.
6т. 7. Промяната на вътрешната енергия при разтягане на гумен шнур е за сметка на:
6т. 8. При бързо свиване на дадено количество газ температурата му се повишава. Процесът нагряване ли е и как се изменя вътрешната енергия на газа?
6т. 9. В устройство за отваряне на врата на гараж, въздух с налягане 170 kPa премества бутало, като увеличава обема си с 0,003 m^3. Каква работа е извършил въздухът?
6т. 10. Обемът на дадена маса газ се увеличава с 0,2 m^3, при което е извършил работа 4 J. Колко е налягането, при което е протекъл процесът?
6т. 11. Газ, който заема обем 2 m^3 се разширява при постоянно налягане 150 000 Pa . Колко е крайният обем на газа, ако при разширяването газът извършва работа 150 kJ?
6т. 12. Работата на силите на триене променя ли вътрешната енергия на телата?
11т. 13. Колко е работата на газ при процеса, показан на графиката?
11т. 14. Газ с обем 1,5 m^3 се разширява при постоянно налягане 10^5 Pa  и достига обем 2 m^3. След това налягането се повишава до 1,5.10^5 Pa и газът се свива при постоянно налягане, докато възстанови първоначалния си обем.
  • Определете работата в посочените случаи и свържете частите от изречения така, че да получите верни твърдения.
11т. 15. В цилиндър с бутало се намира газ с налягане 200 kPa. Площта на буталото е 0,01 m^2. Колко е работата на газа, ако буталото се придвижи с 2 cm навътре? Налягането на газа остава постоянно.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!