Упражнение: Старобългарската култура (VII- X в.). Формиране и постижения - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 11 клас „Старобългарската култура (VII-Xв.). Формиране и постижения - част 2“ ще проверите знанията си за решенията на Преславския събор. Кои били особеностите на църковната архитектура? А знаете ли за преславската рисувана керамика и иконата на Теодор Стратилат? Кога се наложила книгата като културен феномен? Знаете ли кои са приликите в изграждането на Плиска и Преслав? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои били водещите книжовни средища през IX-X век?
5т. 2. С кой български владетел се свързва преместването на столицата в Преслав, културният подем и стремежът на България да стане християнски културен и политически център, който да съперничи на Константинопол?
5т. 3. Защо било важно отстраняването на византийското духовенство от България?
5т. 4. Кое наложило преместването на столицата от Плиска в Преслав?
5т. 5. Вярно или грешно е твърдението:
  • Златната църква в Преслав била неповторимо творение на архитектурния гений на българина. Тя била доказателство за стремежа на средновековните ни строители да не копират сляпо византийските архитектурни модели.
6т. 6. Коя важна особеност на старобългарската култура се наложила през IX-X век?
6т. 7. Кое решение на Преславския събор имало особено важна роля за развитието на българската култура като самобитна?
6т. 8. Вярно или грешно е твърдението:
  • От началото на X век българските творци престанали да черпят знания и идеи от богатата византийска култура. Интересът към византийската култура спрял и поради честите войни на Симеон с Византия.
6т. 9. Кое понятие съответства на съдържанието:
  • Пространството на църквата е организирано в две помещения, които са ориентирани съответно изток-запад и север-юг. Те се кръстосват в средата, а над нея се издига куполът на църквата. Този тип църква е взаимстван от Византия.
6т. 10. Свържете правилно елементите.
6т. 11. Свържете правилно елементите.
6т. 12. В кой ред са изброени само прилики между столиците Плиска и Преслав?
11т. 13. Кое изображение е част от преславската рисувана керамична иконопис?
11т. 14. Кой план отговаря на кръстокуполната църква, която била взаимствана от византийската архитектура?
11т. 15. Разгледайте внимателно плана на Златната църква в Преслав и предположете защо се нарича и „кръгла“?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!