Упражнение: Разпадане на преславското царство. Българската епопея при цар Самуил - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 11 клас „Разпадане на преславското царство. Българската епопея при цар Самуил - част 2“ ще проверите знанията си за управлението на наследниците на цар Петър. Каква е обстановката в България след смъртта на цар Петър? Защо русите били прогонени от българските земи? Знаете ли последователността на управление на Никифор II Фока, Йоан Цимисхий и Василий II? Кои са комитопулите Давид, Мойсей, Арон и Самуил и каква е ролята им за отвоюването на Източна България от Византия? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои били наследниците на цар Петър?
5т. 2.  Запишете името на българския владетел, който трябва да се постави на мястото, обозначено със „?“ на картинката.
5т. 3. Кога Североизточна България и Велики Преслав били завладени от византийските войски на Йоан Цимисхий?
5т. 4.  Името на кой византийски император трябва да се постави на мястото отбелязано със знак „?“ на картинката така, че да е вярно времето на управление?
5т. 5. Вярно или грешно е твърдението:
  • „Комитопулите били приемани като законни продължители на българската държава след пленяването на цар Борис II. Това се потвърждава от приема на „пратеници от България“ от Отон I.“
6т. 6. Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения за периода 968 г. - 971 г.
6т. 7. Защо българите били „изпълнени с гняв към ромеите“ според откъса на хрониста Лъв Дякон?
  • „Българите се биха заедно със скитите [русите], изпълнени с гняв към ромеите, които станаха причина за нашествието на скитите в земите им.“
6т. 8. Попълнете липсващото в текста за българските земи.
6т. 9. Свържете правилно понятието с неговото съдържание.
6т. 10. Свържете правилно името на комитопулите с центъра на областта, която управляват.
6т. 11.  Кое понятие отговаря на картата?
6т. 12. Какво доказват действията на византийския император Йоан Цимисхий: кръщава столицата Преслав Йоанопол; сваля червените обувки на цар Борис II; дава титлата магистър на Борис II; пленява Борис II и семейството му?
11т. 13. Кой български владетел, по подобие на Самуил, се разправя сурово с непокорните като заповядва унищожаването на целия им род така, както е унищожен Ароновият род?
11т. 14. Предположете: Каква е причината за екзекуцията на Арон и цялото му семейство, което не е изключение в средновековната ни история?
11т. 15. Датирайте историческия момент, за който дава сведение в откъса от „История“ Лъв Дякон.
  • „А пък император Йоан [Цимисхий], който се борил с руската войска в продължение на цели четири месеца ... върнал Мизия на ромеите и нарекъл Доростол Теодоропол по името на мъченика Теодор Стратилат. После като оставил там достатъчно войска се върнал в Константинопол... След това отишъл в двореца си, като водил със себе си Борис, цар на мизите, и му заповядал да свали знаците на царската власт. Те били следните: тиара, обвита в пурпур и извезана със злато и бисери, багреница и червени обувки. Самият него пък удостоил със сан магистър.“

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!