new-logo

Тест: Разпадане на преславското царство. Българската епопея при цар Самуил - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои били наследниците на цар Петър?
2
 Запишете името на българския владетел, който трябва да се постави на мястото, обозначено със „?“ на картинката.
3
Кога Североизточна България и Велики Преслав били завладени от византийските войски на Йоан Цимисхий?
4
 Името на кой византийски император трябва да се постави на мястото отбелязано със знак „?“ на картинката така, че да е вярно времето на управление?
5
Вярно или грешно е твърдението:
  • „Комитопулите били приемани като законни продължители на българската държава след пленяването на цар Борис II. Това се потвърждава от приема на „пратеници от България“ от Отон I.“
6
Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения за периода 968 г. - 971 г.
7
Защо българите били „изпълнени с гняв към ромеите“ според откъса на хрониста Лъв Дякон?
  • „Българите се биха заедно със скитите [русите], изпълнени с гняв към ромеите, които станаха причина за нашествието на скитите в земите им.“
8
Попълнете липсващото в текста за българските земи.
9
Свържете правилно понятието с неговото съдържание.
10
Свържете правилно името на комитопулите с центъра на областта, която управляват.
11
 Кое понятие отговаря на картата?
12
Какво доказват действията на византийския император Йоан Цимисхий: кръщава столицата Преслав Йоанопол; сваля червените обувки на цар Борис II; дава титлата магистър на Борис II; пленява Борис II и семейството му?
13
Кой български владетел, по подобие на Самуил, се разправя сурово с непокорните като заповядва унищожаването на целия им род така, както е унищожен Ароновият род?
14
Предположете: Каква е причината за екзекуцията на Арон и цялото му семейство, което не е изключение в средновековната ни история?
15
Датирайте историческия момент, за който дава сведение в откъса от „История“ Лъв Дякон.
  • „А пък император Йоан [Цимисхий], който се борил с руската войска в продължение на цели четири месеца ... върнал Мизия на ромеите и нарекъл Доростол Теодоропол по името на мъченика Теодор Стратилат. После като оставил там достатъчно войска се върнал в Константинопол... След това отишъл в двореца си, като водил със себе си Борис, цар на мизите, и му заповядал да свали знаците на царската власт. Те били следните: тиара, обвита в пурпур и извезана със злато и бисери, багреница и червени обувки. Самият него пък удостоил със сан магистър.“

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11 клас „Разпадане на преславското царство. Българската епопея при цар Самуил - част 2“ ще проверите знанията си за управлението на наследниците на цар Петър. Каква е обстановката в България след смъртта на цар Петър? Защо русите били прогонени от българските земи? Знаете ли последователността на управление на Никифор II Фока, Йоан Цимисхий и Василий II? Кои са комитопулите Давид, Мойсей, Арон и Самуил и каква е ролята им за отвоюването на Източна България от Византия? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се