new-logo

Тест: Пирин - част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое растение, разпространено в Пирин, е защитено от закона?
2
Кои животни са характерни за високите части на Пирин?
3
Кое полезно изкопаемо, добивано в Пирин е с национално значение?
4
За каква стопанска дейност има условия в котловините по долината на р. Места?
5
С какъв статут е по-голямата част от Пирин планина?
6
Кой от посочените резервати е разположен в Пирин?
7
Как се нарича географската закономерност, на която се подчинява разположението на почвите и растителността в Пирин?
8
Кое е другото наименование на биосферен резерват "Славянка? Запишете го.
9
Подредете в правилната последователност почвените типове като започнете от подножието към върха на Пирин.
10
Кое твърдение за животинския свят в Пирин НЕ е вярно?
11
За коя стопанска дейност НЯМА условия и ресурси в Пирин?
12
Кой биосферен резерват в Пирин е в списъка на ЮНЕСКО за световното природно наследство?
13
Попълнете пропуските в текста, като се водите от снимката. 
14
На картосхемата с цифри са отбелязани резервати в подобластта Пирин и долината на р. Места. Свържете цифрата с името на резервата. 
15
Свържете частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения за вертикалното разположение на растителността в Пирин.

Описание на теста

С онлайн теста "Пирин - част 3" по география за 10 клас ще проверите знанията си за почвите, растителността и животинския свят в Пирин. Ще си припомните коя е географската закономерност, на която се подчинява разпространението на почвите и растенията и ще имате възможността да ги подреждате в правилния ред. Ще демонстрирате и знания за стопанското използване на природните ресурси и тяхното опазване. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отличини оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се