Упражнение: Пирин - част 3


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Пирин - част 3" по география за 10 клас ще проверите знанията си за почвите, растителността и животинския свят в Пирин. Ще си припомните коя е географската закономерност, на която се подчинява разпространението на почвите и растенията и ще имате възможността да ги подреждате в правилния ред. Ще демонстрирате и знания за стопанското използване на природните ресурси и тяхното опазване. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отличини оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое растение, разпространено в Пирин, е защитено от закона?
5т. 2. Кои животни са характерни за високите части на Пирин?
5т. 3. Кое полезно изкопаемо, добивано в Пирин е с национално значение?
5т. 4. За каква стопанска дейност има условия в котловините по долината на р. Места?
5т. 5. С какъв статут е по-голямата част от Пирин планина?
6т. 6. Кой от посочените резервати е разположен в Пирин?
6т. 7. Как се нарича географската закономерност, на която се подчинява разположението на почвите и растителността в Пирин?
6т. 8. Кое е другото наименование на биосферен резерват "Славянка? Запишете го.
6т. 9. Подредете в правилната последователност почвените типове като започнете от подножието към върха на Пирин.
6т. 10. Кое твърдение за животинския свят в Пирин НЕ е вярно?
6т. 11. За коя стопанска дейност НЯМА условия и ресурси в Пирин?
6т. 12. Кой биосферен резерват в Пирин е в списъка на ЮНЕСКО за световното природно наследство?
11т. 13. Попълнете пропуските в текста, като се водите от снимката. 
11т. 14. На картосхемата с цифри са отбелязани резервати в подобластта Пирин и долината на р. Места. Свържете цифрата с името на резервата. 
11т. 15. Свържете частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения за вертикалното разположение на растителността в Пирин.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!