new-logo

Тест: Славянизация на българското общество - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога започнала Великоморавската мисия на Кирил и Методий?
2
Каква била дейността на Кирил и Методий във Великоморавия?
3
Кои били двете основни задачи на Кирил и Методий във Великоморавската мисия?
4
 Запишете името на азбуката, която е на изображението и на която Кирил и Методий обучавали учениците си във Великоморавия.
5
Кои били двамата ученици на Кирил и Методий, които продължили просветителската дейност на светите братя и обучили хиляди ученици в България?
6
Къде за пръв път Св. св. Кирил и Методий проповядват божието слово на славянски език?
7
Вярно или грешно е твърдението:
  • Великоморавската мисия на Кирил и Методий била част от важната външнополитическа задача на Византия да приобщи славяните в своята сфера на влияние.
8
С какво е важен публичният диспут във Венеция през 867 г.?
9
Кое НЕ е дейност на папа Адриан II, което доказва успеха на мисионерската дейност на Кирил и Методий през IX в.?
10
За коя личност се отнася описанието:
  • Бил един от учениците на Кирил и Методий. Бил посрещнат от княз Борис I в България, където обучил повече от 3 500 ученици. През 893 година по настояване на Симеон станал „пръв епископ и учител на български език“.
11
За коя дейност на Климент дава сведение житиеписецът му в откъса?
  • „Учителят измислил други писмена [букви], по-ясни от ония, които изнамерил Кирил.“
12
Подредете в хронологичен ред събитията.
13
Предположете: Защо княз Борис I приел учениците на Кирил и Методий и подкрепял просветителската им дейност в България?
14
С кое събитие свързвате цитирания откъс от словото на Константин Философ?
  • „Бог не изпраща ли дъжд еднакво за всички? Също тъй слънцето не свети ли на всички? И не дишаме ли еднакво всички въздух? И как вие не се срамувате, като признавате само три езика и като повелявате, щото всички други народи и племена - да бъдат слепи и глухи? Пояснете ми, бога за безсилен ли смятате, та той не може да даде (всичко това), или за завистлив, та не желае?“
15
Кои са светите Седмочисленици на Мозаичната икона на Свети Седмочисленици върху фасадата на едноименната църква в София? Над тях е изобразен Исус Христос.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11 клас „Славянизация на българското общество - част 2“ ще проверите знанията си за разпространението на славянската писменост. Кога била Великоморавската мисия? Защо публичният диспут във Венеция бил важен за всички славяни? Как папа Адриан II бил впечатлен от оборването на идеята за „трите свещени езика“? Знаете ли, че Кирил и Методий и учениците им Климент, Наум, Горазд, Ангеларий, Сава са Светите Седмочисленици? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се