new-logo

Тест: Рила - част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какви почви са разпространени в Рила на височина от 800 до 1000 м?
2
Какъв храст можем да срещнем като подлес на иглолистните гори в Рила?
3
Кои са типични представители на птиците в Рила?
4
Какъв е статутът на защитената от закона територия, обхващаща около 45% от територията на Рила?
5
От какви видове е представен животинският свят на планината Рила?
6
Коя географска закономерност се проявява при разположението на почвите в Рила?
7
Подредете почвените типове в Рила като започнете от тези, които са разположени най-високо.
8
Кое изображение НЕ свързвате с животинския свят на Рила?
9
Кой от изброените резервати НЕ е в обхвата на НП "Рила"?
10
След резервата "Силкосия", вторият обявен резерват в България е:
11
Най-големият резерват в България се намира на територията на Рила. Кой е той?
12
Подредете растителните видове по височина, както са разположени по склоновете на Рила, като започнете от тези, които са по-ниско разположени.
13
Свържете понятията с техните определения.
14
Кое от изброените растения НЕ е рилски ендемит?
15
Свържете частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста "Рила - част 3" по география за 10 клас ще проверите вашите знания за видовете почви, растения и животни в Рила. Ще отговаряте на въпроси за особеностите и разположението на почвените и растителни видове. Ще си припомните съдържанието на понятия като национален парк, резерват, ендемит и реликт. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се