Упражнение: Рила - част 3


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Рила - част 3" по география за 10 клас ще проверите вашите знания за видовете почви, растения и животни в Рила. Ще отговаряте на въпроси за особеностите и разположението на почвените и растителни видове. Ще си припомните съдържанието на понятия като национален парк, резерват, ендемит и реликт. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какви почви са разпространени в Рила на височина от 800 до 1000 м?
5т. 2. Какъв храст можем да срещнем като подлес на иглолистните гори в Рила?
5т. 3. Кои са типични представители на птиците в Рила?
5т. 4. Какъв е статутът на защитената от закона територия, обхващаща около 45% от територията на Рила?
5т. 5. От какви видове е представен животинският свят на планината Рила?
6т. 6. Коя географска закономерност се проявява при разположението на почвите в Рила?
6т. 7. Подредете почвените типове в Рила като започнете от тези, които са разположени най-високо.
6т. 8. Кое изображение НЕ свързвате с животинския свят на Рила?
6т. 9. Кой от изброените резервати НЕ е в обхвата на НП "Рила"?
6т. 10. След резервата "Силкосия", вторият обявен резерват в България е:
6т. 11. Най-големият резерват в България се намира на територията на Рила. Кой е той?
6т. 12. Подредете растителните видове по височина, както са разположени по склоновете на Рила, като започнете от тези, които са по-ниско разположени.
11т. 13. Свържете понятията с техните определения.
11т. 14. Кое от изброените растения НЕ е рилски ендемит?
11т. 15. Свържете частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!